Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Kiều

15/8/2023

8:00 - 9:30

Trung tâm KT phát thanh truyền hình, đường 30/4, quận Ninh Kiều

15/8/2023

10:00 - 11:30

Đài phát thanh 3 đường 30/4, quận Ninh Kiều

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Răng

14/8/2023

8:00 - 12:30

Một phần KV 5, 6 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

16/8/2023

8:00 - 12:30

Một phần KV 6 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

16/8/2023

13:00 - 16:30

Một phần KV 4, 5 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ô Môn

14/8/2023

8:00 - 9:30

Một phần KV Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn

14/8/2023

10:00 - 11:30

Một phần KV Thới Thạnh Đông, phường Thới Long, quận Ô Môn

14/8/2023

13:00 - 14:30

Một phần KV Thới Thạnh Đông, phường Thới Long; KV Thới Thạnh A, phường Thới An, quận Ô Môn

14/8/2023

15:00 - 16:30

Một phần KV Thới Thạnh A, phường Thới An, quận Ô Môn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thốt Nốt

15/8/2023

9:00 - 11:00

Một phần KV Thới Hòa, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

14/8/2023

8:00 - 14:00

KDC vượt lũ, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. Từ đầu đường Nguyễn Chí Thanh đến cầu số 1 Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy

14/8/2023

9:00 - 10:00

KV Thới Thuận, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy

16/8/2023

8:00 - 12:00

Tổ 1, 2, 10 KV Thới Long, đường Phạm Thị Ban, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy

16/8/2023

8:00 - 14:00

Tổ 4, 6 KV Bình Phó B, rạch Cái Tắc, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thạnh

15/8/2023

9:00 - 11:00

NTTS Trần Bội Anh, ấp Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh

15/8/2023

11:45 - 13:45

Một phần ấp Thạnh Quới 2, xã Thạnh Lộc; một phần ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh

15/8/2023

13:50 - 15:30

Một phần ấp Thạnh Quới 2, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh

16/8/2023

7:30 - 8:00

Xã Thạnh Tiến; Thạnh An; một phần xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh

16/8/2023

7:30 - 17:00

Xã Thạnh Quới; Thạnh Tiến; Thạnh An; một phần TT Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh

16/8/2023

16:40 - 17:00

Xã Thạnh Tiến; Thạnh An; một phần xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thới Lai

15/8/2023

8:00 - 13:00

Một phần ấp Thới Bình B, Thới Thuận 1, Thới Thuận 2, Thới Hòa A, xã Thới Thạnh; ấp Thới Thuận B, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai

16/8/2023

8:00 - 10:15

Cty lương thực Xuân Thắng

16/8/2023

10:30 - 12:30

Cty lương thực Xuân Thắng

16/8/2023

13:00 - 15:30

Cty lương thực Ngọc Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cờ Đỏ

15/8/2023

8:00 - 9:30

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ

15/8/2023

10:00 - 11:30

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ

15/8/2023

12:30 - 14:00

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ