Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Kiều

14/9/2023

8:00 - 9:00

Một phần khu biệt thự Hưng Lợi từ kiến trúc xây dựng An Nhiên đến TT anh ngữ Oh My English rẽ vào đường Bánh mì Hữu Liêm 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều

14/9/2023

9:30 - 10:30

KDC 515 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều

14/9/2023

11:00 - 12:00

Một phần đường 30/4 từ đại lý Hồng Nga về hướng đường 3/2 đến tiệm tóc Ngọc Hạnh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều

14/9/2023

13:30 - 14:30

Một phần đường Phan Văn Trị từ đầu đường Lê Lai đến hẻm 1 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều

14/9/2023

15:00 - 16:00

Một phần đường Tầm Vu từ hẻm 278 đến chân cầu Hưng Lợi, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều

15/9/2023

8:00 - 12:00

Một phần KV 6 phường An Bình; một phần hẻm 2, 68, 102, 112, 132 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Răng

13/9/2023

8:00 - 13:00

Một phần KV Yên Hạ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

14/9/2023

8:00 - 13:00

Một phần KV 10 phường Hưng Phú, quận Cái Răng

15/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần KV Phú Tân, Phú Thuận, phường Tân Phú, quận Cái Răng

15/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần KV Thạnh Phú, phường Phú Thứ, quận Cái Răng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ô Môn

14/9/2023

8:00 - 9:00

KV 15 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

14/9/2023

9:30 - 10:30

KV 10, KV 11 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

14/9/2023

11:00 - 12:00

KV Thới Trinh C, phường Thới An, quận Ô Môn

14/9/2023

12:30 - 13:30

KV Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn

15/9/2023

8:00 - 10:00

Ấp Thới Bình A1, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai

15/9/2023

10:30 - 12:30

Ấp Thới Bình A1, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai

15/9/2023

13:00 - 15:00

KV 5 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thạnh

14/9/2023

8:30 - 13:00

Một phần ấp Vĩnh Mỹ, TT Vĩnh Thạnh; ấp Lân Quới 1, Qui Long, xã Thạnh Mỹ; ấp Qui Lân 3, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh

14/9/2023

8:30 - 16:00

Một phần ấp Qui Lân 3, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh

15/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Lân Lân 7, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phong Điền

14/9/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Trường Phú, xã Trường Long, huyện Phong Điền

14/9/2023

9:40 - 11:10

Một phần ấp Trường Phú 1, xã Trường Long, huyện Phong Điền

14/9/2023

11:20 - 12:50

Một phần ấp Trường Phú 1, Trường Phú A, xã Trường Long, huyện Phong Điền

14/9/2023

13:30 - 15:30

Một phần ấp Trường Phú A, xã Trường Long, huyện Phong Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thới Lai

15/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã Trường Xuân; xã Trường Xuân A; xã Trường Xuân B; toàn bộ ấp Đông Hiển, xã Đông Bình, huyện Thới Lai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cờ Đỏ

14/9/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Trung An, huyện Cờ Đỏ

14/9/2023

10:30 - 11:30

Một phần xã Trung An, huyện Cờ Đỏ

14/9/2023

12:30 - 14:30

Một phần xã Trung An; Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ

14/9/2023

13:00 - 15:00

Một phần xã Trung An, huyện Cờ Đỏ

15/9/2023

8:00 - 15:30

Một phần xã Trung An, huyện Cờ Đỏ