Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Kiều

17/9/2023

8:00 - 17:00

Sở TNMT, TT thú y, Cầu đường 675, Phú Mỹ Toàn, Trường bắn, Cty 622, Trường CĐ KT Cần Thơ, Trường TH kinh tế, Ngân hàng Phương Đông, Nước đá Dương Quang Vinh, KDC Linh Thành, Nhà hàng Cồn Khương, KDC Vạn Phát, KDC Hoàn Mỹ, Nhà hàng Vạn Phát, Nước đá Toàn Tâm, Khu nhà vườn TDC Cồn Khương, Trường CĐ nghề du lịch, Cty TNHH DV DL Linh Phương, Nhà sáng tác KV Nam Bộ, một phần đường Nguyễn Đệ từ đường CMT8 đến Salon Ái Mỹ, đường Đoàn Thị Điểm, một phần đường CMT8 từ hẻm 86 đến đường Nguyễn Văn Cừ, toàn bộ khu vực Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều

19/9/2023

8:00 - 17:00

Hẻm 4 đường Trần Vĩnh Kiết và hẻm 548, phường An Bình, quận Ninh Kiều

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ô Môn

17/9/2023

17:00 - 17:30

KV Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn. Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thốt Nốt

17/9/2023

5:30 - 15:30

Phường Trung Kiên; Trung Nhứt; Thạnh Hòa; Thuận Hưng; Thốt Nốt; Tân Hưng; Tân Lộc; một phần KV Thới An 2, 3 phường Thuận An, quận Thốt Nốt. Một phần xã Trung An; Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. Một phần xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

18/9/2023

8:00 - 11:00

Đường Nguyễn Viết Xuân, tổ 5, 6, 7, 8 KV Thới Bình, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy

18/9/2023

13:00 - 16:00

Tổ 4, 5, 6, 7 KV Thới Hưng, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy

19/9/2023

8:00 - 14:00

Đường số 3, 4, 5, 38, Xuân Hồng - KDC Cái Sơn Hàng Bàng, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thạnh

18/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh

19/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Qui Lân 1, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh

19/9/2023

9:00 - 10:30

Một phần ấp Lân Quới 1, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh

19/9/2023

10:40 - 12:10

Một phần ấp Qui Lân 3, xã Thạnh Quới; ấp Qui Lân 4, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh

19/9/2023

13:10 - 15:00

Một phần ấp Qui Lân 2, Qui Lân 3, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phong Điền

18/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Trường Thuận, Trường Thọ A, Trường Thọ 1, xã Trường Long, huyện Phong Điền

19/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Trường Đông A, Trường Đông B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thới Lai

19/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cờ Đỏ

17/9/2023

5:30 - 6:00

Một phần xã Trung An; Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ

17/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ

17/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã Trung Thạnh; Trung Hưng; Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ

17/9/2023

15:00 - 15:30

Một phần xã Trung An; Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ

19/9/2023

8:00 - 9:30

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ

19/9/2023

10:00 - 11:30

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ

19/9/2023

12:30 - 14:00

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ

19/9/2023

14:30 - 16:00

Một phần TT Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ