Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Kiều

30/9/2023

8:00 - 17:00

Bên phải đường 3/2 từ TBA 110kVv đến lộ vòng cung, Phong Điền; Một phần bên trái đường Nguyễn Văn Linh từ đường 3/2 đến KDC 91B, KDC Metro, siêu thị Metro, KDC 91B, đường Trần Vĩnh Kiết, Nguyễn Văn Trường, một phần đường Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, Hưng Lợi, quận Ninh Kiều

1/10/2023

8:00 - 13:00

Ngân Giang, TTVT di động KV4, một phần đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ đường Hòa Bình đi vào bên phải đến đường Trương Định, một phần đường Trương Định từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến đầu hẻm 38, phường Tân An, quận Ninh Kiều

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ô Môn

30/9/2023

7:30 - 8:00

Một phần KV Hòa An, Hòa An A, Hòa Long A, Tân Hòa, Thới Hòa E, phường Thới Hòa; KV Thới Hòa, Thới Hòa C, Thới Bình A, Thới Phong, Thới Thuận, Thới Thạnh A, Thới Trinh C, Thới Trinh B, phường Thới An; KV Thới Thạnh Đông, phường Thới Long

30/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần KV 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

30/9/2023

8:00 - 13:00

Một phần KV 3, 4, 5, 10, 11 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

30/9/2023

11:00 - 11:30

Một phần KV Hòa An, Hòa An A, Hòa Long A, Tân Hòa, Thới Hòa E, phường Thới Hòa; KV Thới Hòa, Thới Hòa C, Thới Bình A, Thới Phong, Thới Thuận, Thới Thạnh A, Thới Trinh C, Thới Trinh B, phường Thới An; KV Thới Thạnh Đông, phường Thới Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thốt Nốt

29/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần KV Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt

29/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần KV Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt

1/10/2023

8:00 - 17:00

KV Tân Phước, Tân An, Tân Phú, phường Thuận Hưng; một phần KV Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

1/10/2023

8:00 - 16:00

Cty MF KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy

1/10/2023

9:00 - 10:30

Cty Tam Ngọc KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phong Điền

29/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Nhơn Lộc 2, TT Phong Điền, huyện Phong Điền

29/9/2023

16:30 - 17:30

Một phần ấp Mỹ Lộc, Mỹ Ái; hai bên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền

30/9/2023

6:30 - 7:30

Ấp Mỹ Phụng, Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh; Xã Trường Long; Nhơn Ái; TT Phong Điền; Tân Thới; Ấp Thị Tứ Vàm Xáng, Nhơn Phú, Nhơn Phú 1, Nhơn Thuận 1, Nhơn Thuận 2, Tân Thuận, Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

30/9/2023

8:00 - 11:30

Cty TNHH Phương Vy

30/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Mỹ Phước, Mỹ Ái, Mỹ Nhơn, Mỹ Long, Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh; Một phần ấp Nhơn Lộc 1, TT Phong Điền; Ấp Nhơn Khánh, Nhơn Hưng, Nhơn Hưng A, Nhơn Thành, Nhơn Khánh A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

30/9/2023

13:00 - 17:00

Trung tâm tần số khu vực 4

30/9/2023

17:00 - 18:00

Một phần ấp Mỹ Lộc, Mỹ Ái; hai bên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền

30/9/2023

17:00 - 18:00

Ấp Mỹ Phụng, Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh; Xã Trường Long; Nhơn Ái; TT Phong Điền; Tân Thới; Ấp Thị Tứ Vàm Xáng, Nhơn Phú, Nhơn Phú 1, Nhơn Thuận 1, Nhơn Thuận 2, Tân Thuận, Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thới Lai     

29/9/2023

8:00 - 10:30

Một phần ấp Thới Thuận B, TT Thới Lai, huyện Thới Lai

29/9/2023

11:00 - 13:00

Một phần ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai

29/9/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Trường Ninh 4, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cờ Đỏ

29/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã Đông Thắng; Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ