Ngày

Giờ

Quận Cái Răng

21/5/2024

8:00 - 9:30

Một phần KV 1 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

21/5/2024

9:45 - 11:15

Một phần KV 10 phường Hưng Phú, quận Cái Răng

21/5/2024

13:00 - 15:00

Một phần KV 9, 10 phường Hưng Phú, quận Cái Răng

  

Ngày

Giờ

Quận Thốt Nốt

22/5/2024

8:00 - 11:00

DNTN Ngọc Tâm

22/5/2024

13:00 - 16:00

Cty TNHH MTV Sông Hậu Phát

  

Ngày

Giờ

Huyện Vĩnh Thạnh

22/5/2024

9:00 - 11:00

Một phần ấp E1 xã Thạnh An; ấp E2 xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh

22/5/2024

11:30 - 16:00

Một phần ấp E1 xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Huyện Phong Điền

21/5/2024

8:00 - 9:30

Một phần ấp Nhơn Bình, Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

21/5/2024

10:00 - 11:30

Một phần ấp Nhơn Bình, Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền

21/5/2024

12:30 - 14:00

Ấp Trương Ninh A, xã Trường Long, huyện Phong Điền

21/5/2024

14:30 - 16:00

Một phần các ấp Nhơn Thuận 1, Nhơn Thuận 2, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền