Điện lực Ô Môn

20/7/2021 (8:00 - 10:00): Một phần KV Thới Đông, phường Phước Thới, quận Ô Môn

20/7/2021 (8:00 - 10:00): Một phần KV Thới Ngươn B, Bình Phước, phường Phước Thới, quận Ô Môn

21/7/2021 (8:00 - 10:00): Một phần KV Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn

21/7/2021 (8:00 - 10:00): Một phần các ấp Thới Bình A3, Thới Bình A1, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai

21/7/2021 (10:30 - 12:30): Một phần các KV Thới Phong A, phường Thới An; KV Thới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn

21/7/2021 (10:30 - 12:30): Một phần ấp Thới Bình A1, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai

21/7/2021 (13:30 - 15:30): Một phần KV Thới Phong A, phường Thới An, quận Ô Môn

21/7/2021 (13:30 - 15:30): Một phần ấp Thới Bình A1, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. KV Bình Yên, phường Trường Lạc, KV 5 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

Điện lực Thốt Nốt

20/7/2021 (8:00 - 9:00): Một phần KV Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt

20/7/2021 (10:00 - 11:00): Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt

20/7/2021 (13:00 - 14:00): Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt