Điện lực Ninh Kiều

12/7/2021 (8:00 - 9:30): Một phần đường Nguyễn Văn Linh phía BV Đa khoa TW đến Bến xe 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

12/7/2021 (9:45 - 11:00): Một phần đường A1 từ B1 đến B5-91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

12/7/2021 (13:00 - 14:30): Một phần đường A1, đường B3, B8, B9, B10, B11, B13-91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

12/7/2021 (14:45 - 16:30): Một phần đường A1, đường B3, B8, B9, B10, B11, B13-91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

Điện lực Cái Răng

9/7/2021 (8:00 - 11:00): Một phần KV 2 và KV 3, phường Hưng Phú, quận Cái Răng

Điện lực Ô Môn

7/7/2021 (8:00 - 12:00): Một phần KV Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn

12/7/2021 (8:15 - 11:00): Trạm Công ty TNHH ADC trụ 283/1-471CN, phường Long Hưng, quận Ô Môn

12/7/2021 (13:00 - 16:00): Trạm Nước đá Trần Thị Thềm, phường Phước Thới, quận Ô Môn

Điện lực Thốt Nốt

7/7/2021 (8:00 - 9:00): Một phần KV Thới An 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt

7/7/2021 (9:30 - 10:30): Một phần KV Thới An 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt

7/7/2021 (12:00 - 13:00): Một phần KV Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt

7/7/2021 (13:30 - 14:30): Một phần KV Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt

7/7/2021 (15:00 - 16:00): Một phần KV Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt

8/7/2021 (8:00 - 9:00): Một phần KV phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt

12/7/2021 (8:00 - 8:45): CSCC cầu Vàm Cống

12/7/2021 (8:00 - 9:00): Một phần KV Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt

12/7/2021 (8:00 - 11:00): Một phần KV Phụng Thạnh 1 - Phường Thốt Nốt - Quận Thốt Nốt

12/7/2021 (9:30 - 10:30): CS Phạm Văn Hiệp

12/7/2021 (9:30 - 11:00): Công ty LT Bạc Liêu

12/7/2021 (12:00 - 14:00): Một phần KV Phụng Thạnh 1 - Phường Thốt Nốt - Quận Thốt Nốt 

12/7/2021 (13:00 - 14:00): CS Lê Văn Tước; CS Chín Hải 2

12/7/2021 (14:30 - 15:30): CS Huỳnh Gia; BHXH quận Thốt Nốt

Điện lực Bình Thủy

9/7/2021 (8:00 - 12:00): KTT Nhà máy điện, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy

9/7/2021 (8:00 - 13:00): Đoạn chợ Bà Bộ, đường Nguyễn Văn Linh, KV Bình Nhựt A, Bình An, phường Long Hòa; KV Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy

9/7/2021 (12:00 - 16:00): Đoạn cuối KDC 12,8ha, KV Bình Nhựt, KV Bình An, phường Long Hòa, quận Bình Thủy

Điện lực Vĩnh Thạnh

6/7/2021 (9:00 - 10:10): Một phần ấp Bờ Bao, TT Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

6/7/2021 (10:20 - 11:30): Một phần ấp Bờ Bao, TT Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

6/7/2021 (13:00 - 14:10): Một phần ấp Bờ Bao, TT Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

6/7/2021 (14:20 - 15:30): Một phần ấp Bờ Bao, TT Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh

8/7/2021 (9:30 - 14:30): Một phần ấp Vĩnh Phụng, Vĩnh Long, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh

Điện lực Phong Điền

7/7/2021 (8:00 - 9:00): Một phần các ấp Trường Khương; Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong Điền

7/7/2021 (9:20 - 10:20): Một phần ấp Trường Thuận, xã Trường Long, huyện Phong Điền

7/7/2021 (10:40 - 11:40): Một phần các ấp Trường Thọ 1; Trường Thọ 2; Trường Thọ 2A; Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền

7/7/2021 (13:30 - 16:00): Một phần các ấp Trường Thọ 1; Trường Thọ 2; Trường Thọ A, xã Trường Long, huyện Phong Điền

8/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền

Điện lực Thới Lai

7/7/2021 (8:00 - 15:00): Một phần các ấp Thới Hòa A, Thới Hòa B, Thới Bình A2, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai

8/7/2021 (8:30 - 15:30): Một phần các ấp Thới Thuận 2, Thới Thuận A, Thới Phước 1, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai

9/7/2021 (8:00 - 14:00): Một phần ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng; ấp Thới Phước 2, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai

12/7/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Đông Giang, xã Đông Bình, huyện Thới Lai

Điện lực Cờ Đỏ

7/7/2021 (8:30 - 12:30): Một phần xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ

12/7/2021 (8:30 - 12:30): Một phần xã Trung Hưng, xã Thới Hưng, xã Thạnh Phú - Huyện Cờ Đỏ