Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

6/7/2023

9:00 - 16:00

Trạm Novotel T1

7/7/2023

8:00 - 12:00

Lãnh sự quán Nga

7/7/2023

13:30 - 17:30

TBA Vĩnh Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

6/7/2023

7:00 - 9:30

TBA HTX Hòa Minh 2

7/7/2023

7:00 - 9:30

TBA Trần Đức; Đà Sơn 2

7/7/2023

14:00 - 16:30

TBA Nam Ô 3; Hòa Hiệp 1 T4

8/7/2023

7:00 - 11:00

TBA Nguyễn Đình Tứ; Bệnh viện lao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

6/7/2023

6:30 - 11:00

Khu TĐC Nại Hiên Đông T10

6/7/2023

13:30 - 17:30

KCC Đại Địa Bảo T1; Nại Hiên Đông T11

7/7/2023

7:30 - 11:00

Nhà hát tuồng (phục vụ pháo hoa)

7/7/2023

13:30 - 16:30

TBA Việt Bắc

7/7/2023

13:30 - 17:30

TBA Phước Mỹ 3; Hà Chương; Khu sản xuất làng đá MNNN T6; A20; Nguyễn Vinh; Than Miền Trung

8/7/2023

7:00 - 11:00

Trường ĐH Mỹ - Thái Bình Dương; ĐH Mỹ - Thái Bình Dương 2; Trần Đại Nghĩa T4; An Bình 2 T2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

6/7/2023

7:00 - 16:30

TBA Nguyễn Hữu Thọ; KDC số 5 Nguyễn Tri Phương T3

7/7/2023

13:00 - 17:30

TBA Đỗ Thúc Tịnh; Hòa Xuân 1A T2

8/7/2023

6:00 - 12:30

Công ty DKSH; Bình Vinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

7/7/2023

7:00 - 10:00

TBA KDC Bàu Thạc Gián 1

8/7/2023

7:00 - 10:00

TBA Bắc Nam 3

8/7/2023

14:00 - 17:00

TBA Tân Lập 7

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

6/7/2023

6:30 - 10:00

TBA Bồ Bản

7/7/2023

7:30 - 10:30

TBA An Định T2; An Định