Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

20/7/2023

7:00 - 12:00

TBA DD-Xử lý nước thải SPS19

20/7/2023

13:30 - 17:30

TBA Trần Cao Vân 2

21/7/2023

7:30 - 12:00

TBA Cty CP Nam Trí

21/7/2023

13:30 - 17:30

TBA Nguyễn Khoái; Nguyễn Trác 2

22/7/2023

13:30 - 17:30

Nhà hàng C.TAO

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

22/7/2023

7:00 - 9:30

TBA KDC bến xe

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

20/7/2023

7:00 - 11:00

TBA Ngũ Hành Sơn T4; Tuyên Sơn 4

20/7/2023

8:00 - 14:00

TBA Châu Đô

20/7/2023

13:00 - 15:30

TBA Trần Hữu Tước

20/7/2023

13:30 - 17:30

TBA TĐC Nại Hiên Đông T5

20/7/2023

14:30 - 17:30

TBA Hồ Nghinh T2

21/7/2023

6:30 - 11:00

KCC nhà ở xã hội Nam Tuyên Sơn; Doãn Uẩn

21/7/2023

7:00 - 10:00

TBA Nại Hiên Đông

21/7/2023

7:30 - 12:30

Trường CĐ nghề du lịch Đà Nẵng

21/7/2023

9:00 - 11:30

TBA KDC An Hòa 4 T1

21/7/2023

13:30 - 16:30

TBA Phạm Quang Ảnh

21/7/2023

13:30 - 17:30

TBA KDC An Cư 3 T2

22/7/2023

7:00 - 11:30

Vùng 3 Đông Hải; An Mỹ T6; Nguyễn Thông; Nguyễn Thông T2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

21/7/2023

6:30 - 10:30

TBA T9 bên trái đường Võ Chí Công; T11 bên trái đường Võ Chí Công

21/7/2023

8:00 - 10:00

TBA XNCB lâm sản Quảng Nam T2

21/7/2023

14:00 - 16:00

TBA Công ty Việt - Séc

22/7/2023

7:00 - 14:00

TBA Lilama 7; Công ty Toàn Lộc Phát

22/7/2023

8:00 - 10:00

TBA bê tông Phước Yên T1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

21/7/2023

6:30 - 10:30

TBA Tôn Đản; Tôn Đản 9

21/7/2023

13:00 - 15:30

TBA KDC số 1 Điện Biên Phủ T4

22/7/2023

7:30 - 10:30

TBA Phần Lăng 3

22/7/2023

13:00 - 15:30

TBA Công viên 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

21/7/2023

7:30 - 9:00

TBA Khương Mỹ