Điện lực Hải Châu

31/10/2020 (8h00-16h30): Trạm Công ty Quang Nguyễn

31/11/2020 (13h00-17h30): Trạm Toyota 2

2/11/2020 (13h00-17h30): Trạm Liên Trì 2

4/11/2020 (7h00-13h00): Trạm Ỷ Lan Nguyên Phi, Ỷ Lan Nguyên Phi 2, T2-14B Núi Thành, TT Viễn thông quốc tế KV III

Điện lực Liên Chiểu

1/11/2020 (7h30-12h00): Trạm DP May

2/11/2020 (6h30-11h00): Trạm Nguyễn Huy Tưởng

2/11/2020 (8h00-10h30): Trạm KDC Hoà Phát 4 T1, KDC số 2 Nguyễn Huy Tưởng, Tịnh Quang, KDC Nguyễn Huy Tưởng, Hòa An 5, TBA Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Phát 5, KCC Phước Lý T1, TBA KCC Phước Lý T2, TBA Đào Sư Tích, Phước Lý 2, Bệnh viện Lao

3/11/2020 (7h30-10h00): Trạm Ngã Ba Huế 5

3/11/2020 (7h30-11h00): Trạm Bách Khoa 2

3/11/2020 (14h00-17h00): Trạm Đà Sơn 3, Gạch Quảng Thắng, Phú Gia, Cảnh sát CĐ Số 1

4/11/2020 (14h30-17h00): Trạm Hòa An 4

5/11/2020 (7h30-11h30): Trạm Hoà Khánh 3

6/11/2020 (7h30-12h00): Trạm HTX Hoà Minh 2

6/11/2020 (14h00-17h00): Trạm Hoà Khánh 5

6/11/2020 (14h00-16h00): Trạm Trường Quân sự địa phương

Điện lực Sơn Trà

31/10/2020 (7h30-15h30): Trạm An Mỹ T2

2/11/2020 (7h00-15h00): Trạm Hoà Quý 2 - T3, Bình Kỳ 3, KĐT Hòa Quý T1, Kios T3 KĐT Hòa Qúy, Chiếu sáng Nguyễn Tri Phương T2, KDC Hòa Quý MR khu F

2/11/2020 (7h30-12h30): Trạm KDC Làng đá mỹ nghệ Non Nước

3/11/2020 (7h30-12h30): Trạm Mỹ Đa Tây 1

3/11/2020 (13h00-17h30): Trạm Tuyên Sơn 4

4/11/2020 (7h30-12h30): Trạm Tuyên Sơn 2

4/11/2020 (13h00-17h30): Trạm Tuyên Sơn 3

5/11/2020 (7h30-11h30): Trạm Phan Tứ T2

6/11/2020 (7h30-12h00): Trạm An Cư 4 T2

Điện lực Cẩm Lệ

2/11/2020 (7h30-11h30): Trạm T10 Khuê Trung Đò Xu

3/11/2020 (7h30-11h00): Trạm Chợ mới Hoà Phước

4/11/2020 (7h30-11h30): Trạm KDC An Hòa T4

5/11/2020 (7h30-11h30): Trạm Hà Huy Giáp, Trường Sa T6

Điện lực Hòa Vang

31/10/2020 (14h19-23h59): Trạm Tà Lang 2, TBA Tà Lang 3, Tà Lang, Khe Đào, TBA TĐC Tà Lang Giàn Bí, Trạm Trộn XM Hầm Mũi Trâu, Vận hành Hầm Mũi Trâu, Công ty Dacinco 2

Điện lực Thanh Khê

2/11/2020 (3h00-10h30): Trạm KDC Thanh Lộc Đán 3, Nguyễn Đức Trung, Xuân Hòa 3, Công ty Điện Chiếu Sáng, Thanh Lộc Đán 2, Xuân Hòa 5, KDC Điện Biên Phủ T1, Bưu điện Xuân Hòa KV2

3/11/2020 (7h30-11h30): Trạm Hòa Phát 2

4/11/2020 (7h30-11h30): Trạm Hòa Phát 6

5/11/2020 (7h30-11h30): Trạm Đông Xuân - An Khê

5/11/2020 (13h00-16h00): Trạm Kho bom Hòa Cầm (BV)