Điện lực Hải Châu

1/12/2020 (8h00-12h30): Trạm Ngã tư Quân khu 5 - 2

2/12/2020 (8h00-12h30): Trạm Thuận Phước 1, Thiệu Bình 1

3/12/2020 (8h00-12h30): Trạm C17-1

Điện lực Liên Chiểu

30/11/2020 (14h00-17h00): Trạm Bệnh viện Lao

2/12/2020 (7h30-17h30): Trạm Sức Trẻ

4/12/2020 (7h30-11h00): Trạm KDC Đại La

4/12/2020 (7h30-10h30): Trạm Đà Sơn 4T2, Anh Cao

5/12/2020 (8h00-11h30): TBA Trần Tấn, Cảnh sát PCCC

6/12/2020 (7h00-17h00): Trạm Đà Sơn 1, TBA Kiệt 1 Phạm Như Xương T2, TBA Đà Sơn 9

Điện lực Sơn Trà

30/11/2020 (7h30-16h30): Trạm Mân Thái 3 T2, KDC Mân Thái 3 T4, Lê Văn Thứ T1, Đặng Gia Phúc, Công ty Hải An (TBA Mân Thái 3 T3), Khách sạn DeLamour, Khách sạn Diamond, Công ty CP XD TM Chánh Tín, Khách sạn Lesands

30/11/2020 (8h00-12h00): Trạm Hoàng Sơn

1/12/2020 (7h30-11h30): Trạm KDC An Hoà T6

3/12/2020 (7h30-15h30): Trạm VP cấp nước, Rada Sơn Trà khu B

Điện lực Cẩm Lệ

2/12/2020 (7h30-11h30): TBA Phạm Hùng T1

3/12/2020 (7h30-11h30): TBA Phạm Hùng T2

Điện lực Hòa Vang

4/12/2020 (7h30-15h30): Trạm Thôn Hòa Phước, Hoà Phước 1

6/12/2020 (7h30-15h30): Trạm TTHC huyện Hòa Vang

Điện lực Thanh Khê

1/12/2020 (7h30-11h30): Trạm Thanh Khê 5, Thanh Khê Tây

2/12/2020 (7h30-12h00): Trạm Điện Biên Phủ 1