Ngày

Giờ

Khu vực

27/9/2023

8:00 - 8:04

Một phần xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi

27/9/2023

9:00 - 10:00

Một phần phường Phú Trung, quận Tân Phú

27/9/2023

9:00 - 12:00

Một phần phường Bình Thuận, quận 7

27/9/2023

9:00 - 13:00

Một phần phường 15, quận 4

27/9/2023

9:00 - 13:00

Một phần phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân

27/9/2023

12:00 - 14:00

Một phần phường 10, quận Tân Bình

27/9/2023

15:00 - 16:00

Một phần phường Phú Trung, quận Tân Phú

27/9/2023

17:00 - 17:04

Một phần xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi

28/9/2023

9:00 - 9:30

Một phần ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi

28/9/2023

9:00 - 9:30

Một phần ấp 5 xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi

28/9/2023

9:00 - 11:00

Một phần phường 10, quận Tân Bình

28/9/2023

9:00 - 11:00

Một phần ấp Chợ, ấp An Hòa, ấp An Bình, xã Trung An, huyện Củ chi

28/9/2023

9:00 - 13:00

Một phần đường Bình Phú, phường 12, quận 6

28/9/2023

9:00 - 14:00

Một phần phường Tân Tạo A, quận Bình Tân

28/9/2023

12:00 - 14:00

Một phần phường 10, quận Tân Bình

28/9/2023

15:00 - 15:30

Một phần ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi

28/9/2023

15:00 - 15:30

Một phần ấp 5 xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi

29/9/2023

8:30 - 8:34

Một phần xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi

29/9/2023

9:00 - 9:30

Một phần ấp An Hòa, ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi

29/9/2023

9:00 - 13:00

Một phần phường Bình An, TP Thủ Đức

29/9/2023

9:00 - 13:00

Một phần hẻm 298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân

29/9/2023

9:00 - 13:00

Một phần đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6

29/9/2023

9:00 - 13:00

Một phần đường An Dương Vương, phường 10, quận 6

29/9/2023

9:00 - 13:00

Một phần đường số 4, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

29/9/2023

9:00 - 13:00

Một phần phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân

29/9/2023

15:00 - 15:30

Một phần ấp An Hòa, ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi

29/9/2023

15:30 - 15:40

Một phần xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi