Ngày

Giờ

Khu vực

9/10/2023

7:55 - 8:00

Một phần phường 12, quận 6

9/10/2023

17:00 - 17:05

Một phần phường 12, quận 6

10/10/2023

7:00 - 7:04

Một phần phường 1, 2 quận 4

10/10/2023

8:30 - 13:30

Một phần phường An Lạc, quận Bình Tân

10/10/2023

9:00 - 13:00

Một phần phường 9, quận Gò Vấp

10/10/2023

9:00 - 13:00

Một phần phường 1, quận 4

10/10/2023

9:00 - 14:00

Một phần phường Linh Trung, TP Thủ Đức

10/10/2023

17:00 - 17:04

Một phần phường 1, 2 quận 4

11/10/2023

8:00 - 8:04

Một phần xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi

11/10/2023

8:30 - 8:35

Một phần phường Hòa Thạnh; Phú Thạnh, quận Tân Phú

11/10/2023

9:00 - 12:00

Một phần phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức

11/10/2023

9:00 - 13:00

Một phần Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6

11/10/2023

13:00 - 13:05

Một phần phường Hòa Thạnh; Phú Thạnh, quận Tân Phú

11/10/2023

17:00 - 17:04

Một phần xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi