Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

17/1/2023

7:00 - 13:00

Đường Hùng Vương (nối dài): Từ Công ty xây dựng Hồng Lực đến khu chung cư kỳ la và các hẻm (dãy độc lập); khu chung cư kỳ la

17/1/2023

7:00 - 15:00

Đường D5; Đường Nguyễn Thiện Thành từ cầu Long Bình 2 đến cầu Hòa Thuận 2 và các hẻm; Một phần đường Dương Quang Đông (khóm 4 phường 5); TBA chuyên dùng Cơ sở gỗ Thanh Thế, Khoa Y Trường đại học Trà Vinh, Trường đại học Trà Vinh khu 1, Trường cao đẳng y tế, KTX đại học Trà Vinh, HKD Quốc Thanh, Cơ sở Nguyễn Tú Uyên, Khu chung cư giáo viên, Phòng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, DNTN Hưng Phong, KDC Chung Thị Gia Phúc, Bệnh viện Thiên Ân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

17/1/2023

8:00 - 14:00

Xã Thuận Hòa (trừ ấp Thuận Hiệp); một phần ấp La Bang, xã Long Sơn; một phần khóm Minh Thuận A, TT Cầu Ngang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

18/1/2023

7:30 - 13:30

Xã Châu Điền trừ ấp Ô Mịch, Rùm Sóc, một phần ấp Ô Tưng A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

17/1/2023

8:00 - 9:30

Trạm NMXX Nguyễn Thị Thanh Xuân

17/1/2023

10:00 - 11:00

Trạm Thạch Cất

17/1/2023

13:00 - 14:00

Trạm Thạch Thị Ba 1

17/1/2023

14:10 - 15:10

Trạm Thạch Thị Ba

17/1/2023

15:40 - 16:30

Trạm Châu Văn Phong

18/1/2023

8:00 - 9:30

Trạm Cơ sở Võ Hồng Ngoãn

18/1/2023

10:00 - 11:00

Trạm Lâm Quốc Khải

18/1/2023

13:00 - 14:00

Trạm Lâm Thị Sê

18/1/2023

14:20 - 15:20

Trạm Trương Thanh Nhân

18/1/2023

15:50 - 16:30

Một phần ấp Giồng Chanh A, xã Long Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

17/1/2023

6:45 - 16:30

Khóm 4, khóm 5, khóm 6 TT Cầu Quan

17/1/2023

7:00 - 13:00

Khóm 3 TT Cầu Quan

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

17/1/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp 17 xã Long Hữu; khóm 1 phường 2, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

18/1/2023

7:30 - 13:30

Xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè. Ấp Trà Ốp, xã Tân An; Xã An Trường; Tân Bình

18/1/2023

13:30 - 14:40

Ấp Trung Thiên, xã An Trường A

18/1/2023

15:00 - 16:00

Ấp 3 xã An Trường

19/1/2023

8:00 - 11:15

Công ty TNHH MTV SX Vạn Hòa, ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ

19/1/2023

13:15 - 14:15

Ấp Cây Cách, xã Bình Phú

19/1/2023

15:00 - 16:40

Ấp Cây Cách, xã Bình Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

17/1/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp La Bang Chùa, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

17/1/2023

8:30 - 9:30

Trạm Đoàn Công Thắm 1, ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

17/1/2023

10:00 - 11:00

Trạm Bưu điện Đông Hải, ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

17/1/2023

13:00 - 14:00

Trạm Nguyễn Văn Be, ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

17/1/2023

14:30 - 15:30

Trạm Huỳnh Văn Minh, ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

17/1/2023

15:00 - 17:00

Một phần ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

17/1/2023

16:00 - 17:00

Trạm Huỳnh Văn Ninh, ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải