Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

16/5/2022

6:00 - 17:00

Trạm chuyên dùng Cty CPXD Phú Thành

17/5/2022

7:30 - 8:30

Trạm chuyên dùng Sở Tài Nguyên - Môi Trường

17/5/2022

8:45 - 9:45

Đường Mậu Thân từ Cty TNHH MTV Nghi Phát đến nhà hàng Hoàng Gia (nhà số 216 Mậu Thân)

17/5/2022

10:00 - 11:00

Đường Võ Nguyên Giáp từ Nguyễn Đáng đến Cơ sở EVA SPA Trà Vinh và các hẻm (dãy cửa hàng xe Bảy Chi)

17/5/2022

13:00 - 14:00

Đường Võ Nguyên Giáp từ cà phê Hoa Kiểng đến cổng chào cũ và các hẻm, DNTN Minh Hiền

17/5/2022

14:15 - 15:15

Đường Nguyễn Thị Minh Khai từ khách sạn Cửu Long đến Nguyễn Đáng và các hẻm; Bệnh viện quân dân y Trà Vinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

16/5/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Long Hanh, xã Long Sơn

17/5/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Ba So, xã Hiệp Hòa; một phần ấp Sóc Chùa, xã Thuận Hòa; một phần ấp Lạc Hòa, một phần ấp Cầu Vĩ, xã Thạnh Hòa Sơn

18/5/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Năm, xã Mỹ Long Nam

18/5/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Nhất B, xã Mỹ Long Nam

18/5/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Đồng Cò, xã Hiệp Mỹ Đông

18/5/2022

9:20 - 10:20

Một phần ấp Nhất B, xã Mỹ Long Nam

18/5/2022

10:30 - 11:30

Một phần ấp Nhất B, xã Mỹ Long Nam

18/5/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Hòa Thịnh, xã Mỹ Hòa

18/5/2022

13:30 - 14:30

Một phần ấp Cải Già, một phần ấp Cải Già Bến, xã Hiệp Mỹ Đông

18/5/2022

14:40 - 15:40

Một phần ấp Cải Già Bến, xã Hiệp Mỹ Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

17/5/2022

8:00 - 8:45

Trạm Chùa Ô Mịch thuộc ấp Ô Mịch, xã Châu Điền

17/5/2022

9:00 - 9:45

Trạm Kinh Xáng 1 thuộc ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú

17/5/2022

10:00 - 10:45

Trạm Xóm Kinh thuộc ấp Đồng Khoen, xã Phong Phú

17/5/2022

13:30 - 14:15

Trạm Cầu Đồng Khoen thuộc ấp Đồng Khoen, xã Phong Phú

17/5/2022

14:30 - 15:15

Trạm Đồng Khoen 1 thuộc ấp Đồng Khoen, xã Phong Phú

17/5/2022

15:30 - 16:15

Trạm Đồng Khoen 2 thuộc ấp Đồng Khoen, xã Phong Phú

18/5/2022

8:00 - 8:45

Trạm Trà Kháo 7 thuộc ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân

18/5/2022

9:00 - 9:45

Trạm Giồng Dầu 5 thuộc ấp Giồng Dầu, xã Hòa Ân

18/5/2022

10:00 - 10:45

Trạm Giồng Dầu 7 thuộc ấp Giồng Dầu, xã Hòa Ân

18/5/2022

13:30 - 14:15

Trạm Kinh Quãng Võng thuộc ấp Thông Thảo, xã Hòa Ân

18/5/2022

14:30 - 15:15

Trạm Giồng Lớn 5 thuộc ấp Giồng Lớn, xã Hòa Ân

18/5/2022

15:30 - 16:15

Trạm Giồng Lớn 3 thuộc ấp Giồng Lớn, xã Hòa Ân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

17/5/2022

8:00 - 13:00

Ấp Xoài Xiêm, Cầu Hanh, Giồng Tranh, Xóm Chòi, Vàm Buôn, xã Ngãi Xuyên

17/5/2022

14:00 - 17:00

Ấp Xà Lôn, xã Đại An

18/5/2022

8:00 - 14:00

Xã Kim Sơn

18/5/2022

11:00 - 13:00

Ấp Trạm, Đầu Giồng, xã Phước Hưng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

17/5/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Ngãi Trung, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần

17/5/2022

13:30 - 15:30

Một phần ấp Ngãi Hưng, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần

17/5/2022

15:30 - 16:30

Một phần ấp Ngãi Hưng, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần

18/5/2022

7:30 - 9:30

Một phần ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần; Một phần khóm 2 TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

16/5/2022

8:00 - 13:00

Khách hàng Nguyễn Văn Ải (trạm chuyên dùng)

17/5/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 16 xã Long Hữu, TX Duyên Hải

17/5/2022

9:30 - 11:00

Một phần ấp 17 xã Long Hữu, TX Duyên Hải

17/5/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp 11 xã Long Hữu, TX Duyên Hải

17/5/2022

14:30 - 16:30

Một phần ấp 11 xã Long Hữu, TX Duyên Hải

18/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần khóm Phước Trị, khóm 4, khóm 2, phường 1

18/5/2022

13:00 - 17:00

Một phần ấp Láng Cháo, xã Dân Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

16/5/2022

7:00 - 16:00

Ấp Cầu Xây, xã Huyền Hội

17/5/2022

7:00 - 16:00

Ấp Trà On, xã Huyền Hội

17/5/2022

9:00 - 15:00

Ấp Sóc, xã Huyền Hội

18/5/2022

7:00 - 17:00

Xã Nhị Long (trừ ấp Long Thận, Long An, Rạch Rô 1, Rạch Rô 2); xã Nhị Long Phú; Khóm 8, TT Càng Long; ấp Nhuận Thành, xã Đức Mỹ

18/5/2022

8:00 - 9:00

Ấp số 6 xã Mỹ Cẩm

18/5/2022

9:30 - 10:10

Ấp số 6 xã Mỹ Cẩm

18/5/2022

13:00 - 14:00

Ấp số 6A xã An Trường

18/5/2022

14:30 - 15:10

Ấp 6 xã An Trường

18/5/2022

15:40 - 16:30

Ấp An Định Giồng, xã An Trường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

16/5/2022

15:00 - 16:00

Một phần ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo

17/5/2022

9:00 - 10:00

Một phần ấp Rạch Ngựa, ấp Bà Tình, xã Long Hòa

18/5/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

16/5/2022

9:00 - 11:30

Ấp Hồ Thùng, Cồn Cù, Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

17/5/2022

9:00 - 11:30

Một phần ấp Đình Củ, xã Long Khánh; một phần khóm II, TT Long Thành, huyện Duyên Hải

17/5/2022

9:00 - 15:00

Một phần ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải