Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

19/7/2022

7:30 - 12:00

Một phần khu tập thể Mỹ Cần; TBA chuyên dùng Trần Anh Tú; Hộ kinh doanh Quốc Thanh

19/7/2022

12:00 - 13:00

Một phần ấp Rạch Tôm, xã Hòa Thuận

19/7/2022

13:00 - 14:00

Một phần ấp Cổ Tháp A, xã Nguyệt Hóa

20/7/2022

7:30 - 12:00

Đường Trần Quốc Tuấn từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Thị Minh Khai và các hẻm (dãy đối diện cây xăng phường 2)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

19/7/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Mai Hương, xã Vinh Kim

19/7/2022

9:30 - 10:30

Một phần ấp Bờ Kinh 1, xã Mỹ Hòa

19/7/2022

13:00 - 14:00

Một phần ấp Nô Công, xã Thuận Hòa

19/7/2022

14:15 - 15:15

Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn

19/7/2022

15:30 - 16:30

Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, xã Long Sơn

20/7/2022

6:00 - 7:00

Khóm Thống Nhất, TT Cầu Ngang; ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa; ấp Mai Hương, xã Vinh Kim

20/7/2022

6:00 - 17:00

Ấp Bờ Kinh 2, một phần ấp Bờ Kinh 1, xã Mỹ Hòa

20/7/2022

8:00 - 9:10

Trạm khu nuôi trồng thủy sản Cao Văn Bô

20/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Bào Mốt, một phần ấp Huyền Đức, xã Long Sơn

20/7/2022

9:20 - 10:30

Trạm khu nuôi trồng thủy sản Phạm Văn Chớp

20/7/2022

10:40 - 11:50

Trạm khu nuôi trồng thủy sản Huỳnh Nu

20/7/2022

13:40 - 14:50

Trạm khu nuôi trồng thủy sản Nguyễn Thị Trừ

20/7/2022

15:00 - 16:10

Trạm khu nuôi trồng thủy sản Hà Văn Đảm

20/7/2022

16:00 - 17:00

Khóm Thống Nhất, TT Cầu Ngang; ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa; ấp Mai Hương, xã Vinh Kim

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

20/7/2022

11:00 - 12:00

Trạm CN Bến Cát, DNTN Vạn Phước thuộc ấp An Hòa, xã An Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

19/7/2022

7:00 - 16:00

Xã An Quảng Hữu

20/7/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp Ông Thìn, xã Thanh Sơn

20/7/2022

9:00 - 9:30

Một phần ấp Trà Tro B, xã Hàm Giang

20/7/2022

10:00 - 10:30

Một phần ấp Nhuệ Tứ A, xã Hàm Giang

20/7/2022

13:00 - 13:30

Trạm sân bóng Trần Văn Điển

20/7/2022

14:00 - 14:30

Trạm Viễn thông Hàm Giang

20/7/2022

15:00 - 15:30

Một phần ấp Trà Tro A, xã Hàm Giang

20/7/2022

16:00 - 16:30

Một phần ấp KosLa, xã Thanh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

20/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần khóm 2, khóm 4, TT Tiểu Cần

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

19/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

19/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bào, xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải

20/7/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Long Điền, Giồng Ổi, xã Long Toàn, TX Duyên Hải

20/7/2022

9:10 - 10:00

Trạm chuyên dùng NT Phan Minh Chiến 1

20/7/2022

10:10 - 11:00

Trạm chuyên dùng NT Lâm Trọng Tài

20/7/2022

13:00 - 13:50

Trạm chuyên dùng Nguyễn Thanh Thủy

20/7/2022

14:00 - 14:50

Một phần ấp Giồng Ổi, xã Long Toàn, TX Duyên Hải

20/7/2022

15:00 - 15:50

Một phần ấp Giồng Ổi, xã Long Toàn, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

20/7/2022

7:00 - 16:00

Xã Tân An (trừ ấp Trà Ốp); Ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh; Xã Huyền Hội

20/7/2022

10:30 - 11:350

Kho bạc Càng Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

18/7/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Hai Thủ, Rạch Ngựa, xã Long Hòa; ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh; ấp Ô Tre Lớn, xã Thanh Mỹ

18/7/2022

8:15 - 9:00

Một phần ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh

18/7/2022

9:00 - 10:00

Một phần ấp Phú Thọ, An Chay, xã Thanh Mỹ

18/7/2022

9:15 - 10:00

Một phần ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh

18/7/2022

10:15 - 11:15

Một phần khóm 3, TT Châu Thành

18/7/2022

11:30 - 12:15

Trạm chuyên dùng Kho bạc Châu Thành

18/7/2022

12:30 - 13:15

Trạm chuyên dùng đèn đường TT Châu Thành

19/7/2022

8:00 - 8:45

Một phần Bàu Sơn, xã Đa Lộc

19/7/2022

9:30 - 10:30

Cồn Phụng, xã Long Hòa

19/7/2022

11:00 - 11:45

Một phần ấp Giồng Giá, xã Long Hòa

19/7/2022

12:00 - 13:00

Một phần ấp Giồng Giá, xã Long Hòa

20/7/2022

8:00 - 8:45

Một phần ấp Hương Phụ B, xã Đa Lộc

20/7/2022

9:15 - 10:15

Một phần ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh

20/7/2022

10:30 - 11:15

Một phần ấp Giồng Lức, xã Đa Lộc

20/7/2022

11:30 - 12:15

Một phần ấp Phú Mỹ, xã Mỹ Chánh

20/7/2022

12:30 - 13:30

Một phần ấp Phú Mỹ, xã Mỹ Chánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

19/7/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

19/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần khóm 2 TT Long Thành; một phần ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

20/7/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

20/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

20/7/2022

8:30 - 9:30

Trạm Lê Văn Vẹn; trạm Nguyễn Hồng Đức, ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

20/7/2022

10:00 - 11:00

Trạm Nguyễn Thanh Thương, ấp Cồn Cù, xã Đông Hải; trạm Hồ Văn Ngoãn, ấp Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

20/7/2022

13:00 - 14:00

Trạm Hồ Văn Ngoãn 1, ấp Cồn Cù, xã Đông Hải; trạm Nguyễn Văn Chủ, ấp Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

20/7/2022

14:30 - 15:30

Trạm Ngô Anh Phil, ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải; trạm Nguyễn Thanh Thương 1, ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

20/7/2022

14:30 - 16:30

Một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

20/7/2022

16:00 - 17:00

Trạm KNT Đoàn Văn Sang, ấp Cồn Cù, xã Đông Hải; trạm Đào Văn Chính, ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải