Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

24/4/2022

7:30 - 11:30

Đường Bạch Đằng từ cầu Tréo đến cầu Tiệm tương và các hẻm. Đường Chu Văn An từ Bạch Đằng đến quán cà phê Hai Lúa và các hẻm. Khu tái định cư Long Đức; Trạm biến áp chuyên dùng Nhà máy nước đá Ba Lân, Công ty thủy sản Cửu Long, Công ty Trà Bắc, Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Trúc Loan, Kho trung chuyển xăng dầu phường 4, Trường dân tộc nội trú, Khu du lịch Huỳnh Kha, Phòng PB11, Trại sản xuất giống thủy sản

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

24/4/2022

6:00 - 18:00

Xã Long Sơn; Hiệp Mỹ Tây; Hiệp Mỹ Đông; Nhị Trường; Trường Thọ; Hiệp Hòa; Mỹ Long Bắc; Mỹ Long Nam; Thạnh Hòa Sơn; thị trấn Mỹ Long; ấp Sóc Hoang, Hòa Hưng, Cẩm Hương, Hòa Thịnh, Bào Sen, xã Mỹ Hòa; ấp Kim Hòa, Kim Câu, Năng Nơn, ấp Giữa, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang. Xã Long Hiệp; Tân Hiệp, huyện Trà Cú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

23/4/2022

8:00 - 13:00

Trạm Chợ Bến Đình thuộc ấp Dinh An, xã An Phú Tân

24/4/2022

8:00 - 8:30

Trạm Thị Trấn A thuộc khóm 3 TT Cầu Kè

24/4/2022

13:00 - 13:30

Trạm Thị Trấn A thuộc khóm 3 TT Cầu Kè

   

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

24/4/2022

6:00 - 18:00

Toàn bộ khu vực thị xã Duyên Hải

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

25/4/2022

8:00 - 9:00

Một phần khóm 1, TT Châu Thành

25/4/2022

9:30 - 10:30

Một phần ấp Ngãi Hòa, xã Phước Hảo

25/4/2022

11:30 - 12:30

Một phần ấp Thông Lưu, xã Hòa Minh

25/4/2022

13:00 - 14:00

Một phần ấp Rạch Giồng, xã Long Hòa

25/4/2022

14:30 - 15:30

Một phần ấp Long Hưng 1, xã Hòa Minh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

24/4/2022

6:00 - 18:00

Toàn xã Đôn Châu; Đôn Xuân, huyện Duyên Hải. Xã Ngọc Biên; một phần xã Đại An; Định An; thị trấn Định An, huyện Trà Cú

24/4/2022

6:00 - 18:00

Ấp Thốt Lốt, Rọ Say, Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. Xã Thạnh Hòa Sơn; Khóm 1, Phước Trị, thị xã Duyên Hải