Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

25/5/2022

7:30 - 9:30

Khu tái định cư phường 1

25/5/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp Công Thiện Hùng, xã Long Đức

25/5/2022

9:45 - 10:30

Một phần khu vực Bờ Bao, phường 7

25/5/2022

10:45 - 11:30

Đường Nguyễn Tấn Liềng từ Vũ Đình Liệu đến nhà trọ Hoàng Anh; Đường Trần Thành Đại từ Nguyễn Tấn Liềng đến đường KCN Long Đức

25/5/2022

13:30 - 14:30

Đường Lê Lợi từ Tỉnh ủy Trà Vinh (cũ) đến Hội liên hiệp phụ nữ và các hẻm (dãy Đài truyền hình Trà Vinh)

25/5/2022

14:45 - 15:45

Khu tập thể Cục thuế

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

24/5/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Tân Lập, xã Long Sơn

24/5/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Lạc Thạnh A, xã Thạnh Hòa Sơn

25/5/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa

25/5/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Năm, xã Mỹ Long Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

24/5/2022

8:00 - 8:45

Trạm Bưng Lớn 7 thuộc ấp Bưng Lớn, xã Tam Ngãi

24/5/2022

9:00 - 9:45

Trạm Bưng Lớn 8 thuộc ấp Bưng Lớn, xã Tam Ngãi

24/5/2022

10:00 - 10:45

Trạm Ông Chín 2 thuộc ấp Bưng Lớn, xã Tam Ngãi

24/5/2022

13:30 - 14:15

Trạm Cầu Đầu Giồng thuộc ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi

24/5/2022

14:30 - 15:15

Trạm Ngọc Hồ 1 thuộc ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi

24/5/2022

14:30 - 16:15

Trạm Ngọc Hồ 4 thuộc ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi

25/5/2022

8:00 - 8:45

Trạm Sóc Kha 1 thuộc ấp Bà Mi, xã Hòa Ân

25/5/2022

9:00 - 9:45

Trạm Sóc Kha 3 thuộc ấp Sóc Kha, xã Hòa Ân

25/5/2022

9:00 - 11:00

Trạm Giồng Dinh An, Dinh An 2 thuộc ấp Dinh An, xã An Phú Tân

25/5/2022

10:00 - 10:45

Trạm Sóc Kha 4 thuộc ấp Sóc Kha, xã Hòa Ân

25/5/2022

13:30 - 14:15

Trạm Ngãi Nhất 2 thuộc ấp Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi

25/5/2022

14:30 - 15:15

Trạm Ngãi Nhất 4 thuộc ấp Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi

25/5/2022

15:30 - 16:15

Trạm Ngọc Hồ 3 thuộc ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

25/5/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

23/5/2022

8:00 - 15:00

Trạm chuyên dùng Nguyễn Văn Hóa

24/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

24/5/2022

9:30 - 11:00

Một phần ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, TX Duyên Hải

24/5/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp Giồng Giếng, ấp Láng Cháo, ấp Mù U, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

24/5/2022

14:30 - 16:30

Một phần ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

24/5/2022

7:00 - 16:00

Xã Bình Phú dọc quốc lộ 60; Xã Đại Phúc; Nhị Long Phú; Nhị Long (trừ ấp Long Thuận, Long An); Ấp Nhuận Thành, xã Đức Mỹ

25/5/2022

7:00 - 16:00

Ấp Trà On, xã Huyền Hội

25/5/2022

8:00 - 11:30

Ấp Trà On, xã Huyền Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

24/5/2022

7:00 - 16:00

Một phần ấp Lò Ngò, ấp Chợ, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

24/5/2022

8:30 - 15:00

Một phần ấp Rọ Say, Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải