Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

26/11/2022

7:30 - 13:00

Đường Chu Văn An từ Bạch Đằng đến KDL Huỳnh Kha; Một phần khu tái định cư phường 4 và ấp Long Bình B phường 4; Trường chuyên Nguyễn Thiện Thành

27/11/2022

7:00 - 15:00

Đường Mậu Thân, TBA chuyên dùng Xây lắp bưu điện, Ủy ban bảo vệ dân số kế hoạch hóa gia đình, Cơ sở Trần Anh Tú, Cơ sở Trần Vĩnh An, Trung tâm y tế TP Trà Vinh

27/11/2022

8:00 - 12:00

TBA chuyên dùng Công ty Cy Vina

27/11/2022

12:00 - 17:00

TBA chuyên dùng Công ty Cy Vina

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

28/11/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Sóc Cụt, xã Trường Thọ

28/11/2022

9:20 - 10:20

Một phần ấp Sơn Lang, một phần ấp La Bang, xã Long Sơn

28/11/2022

10:45 - 11:45

Một phần ấp Bến Kinh, xã Mỹ Long Bắc

28/11/2022

13:30 - 14:30

Một phần ấp Rạch, xã Thuận Hòa

28/11/2022

14:45 - 15:45

Một phần ấp Giồng Ngánh, xã Hiệp Mỹ Tây

     

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/11/2022

7:00 - 17:00

Ấp Đại Thôn A, Đại Thôn B, xã Hòa Minh; xã Long Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

26/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

28/11/2022

11:00 - 11:10

Khóm 2, khóm 3 TT Long Thành; một phần ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

28/11/2022

11:00 - 14:00

Toàn xã Long Khánh; Long Vĩnh; một phần khóm 4, khóm 6 TT Long Thành, huyện Duyên Hải

28/11/2022

11:00 - 16:00

Ấp Kinh Đào, Cái Cối, Xẻo Bọng, Giồng Bàng, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

28/11/2022

13:50 - 14:00

Khóm 2, khóm 3 TT Long Thành; một phần ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải