Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

28/12/2021

7:30 - 11:00

Đường Quang Trung: Từ đường Lê Lợi đến đường Phạm Ngũ Lão (dãy trường chuyên cũ) và các hẻm, từ đường Lê Lợi đến đường Phạm Ngũ Lão (dãy bác sĩ Hoàng) và các hẻm. Đường Nguyễn Thái Học: Từ đường Phan Chu Trinh đến đường Quang Trung. Đường Phan Chu Trinh: Từ đường Tô Thị Huỳnh đến đường Phạm Ngũ Lão. Đường Sơn Thông từ nhà nghỉ Ái Vân đến Cty TNHH Trung Thảo. Một phần ấp Phú Hoà, xã Long Đức

28/12/2021

12:30 - 16:30

Đường Trần Phú: Từ đường Điện Biên Phủ đến đường Kiên Thị Nhẫn và các hẻm (trục hỗn hợp, dãy chùa Tịnh Độ), từ đường Điện Biên Phủ đến đường Phạm Ngũ Lão và các hẻm (trục độc lập, dãy đối diện chùa Tịnh Độ). Đường Nguyễn Thái Học: Từ đường Trần Phú đến đường Trần Quốc Tuấn

29/12/2021

11:10 - 12:45

Một phần đường Đồng Khởi (khu vực gần cơ sở Trí Thanh - Nguyễn Trình)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

28/12/2021

8:00 - 9:30

Trạm khu NTTS Vũ Văn Doanh 2

28/12/2021

10:00 - 11:30

Trạm NTTS Lê Thanh Vũ 3, NTTS Lê Thanh Vũ 4

28/12/2021

13:30 - 15:00

Trạm khu NTTS Lê Văn Học 2

29/12/2021

8:00 - 9:00

Trạm NMXX Tân Hiệp Hưng

29/12/2021

9:30 - 10:30

Trạm NTTS Trần Văn Sang

29/12/2021

11:15 - 12:45

Một phần ấp Giồng Dài, xã Hiệp Mỹ Tây; Một phần ấp Long Hanh, xã Long Sơn

29/12/2021

13:00 - 16:00

Trạm nhà máy nước đá Mã Thanh Siên

30/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Rạch, xã Thuận Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

29/12/2021

7:30 - 9:00

Trạm biến áp nhà máy đường Trà Vinh

29/12/2021

9:00 - 10:45

Trạm biến áp Kim Hà Việt

29/12/2021

11:45 - 12:45

Một phần ấp Ông Thìn, xã Thanh Sơn

29/12/2021

14:30 - 16:00

Trạm biến áp Đặng Hữu Tiền 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

28/12/2021

7:30 - 11:00

Trạm chuyên dùng NMXX Lâm Hoàng Liếu, ấp Tân Trung Kinh, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần

28/12/2021

11:15 - 12:00

Trạm chuyên dùng NMXX Đặng Văn Hùng, ấp Đại Mong, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

28/12/2021

13:30 - 16:30

Trạm chuyên dùng NMXX Phước Thành, ấp Trinh Phụ, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần

29/12/2021

11:15 - 11:45

Một phần ấp An Cư, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

29/12/2021

12:00 - 12:45

Một phần ấp Ngã Tư 2, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần

30/12/2021

11:15 - 11:45

Một phần ấp Cây Da, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần

30/12/2021

12:00 - 12:45

Một phần ấp Sóc Dừa, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

28/12/2021

11:15 - 12:45

Một phần ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh; Một phần khóm 1 phường 1, thị xã Duyên Hải

28/12/2021

11:45 - 12:15

Một phần khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải

29/12/2021

8:00 - 10:00

Trạm chuyên dùng NMNĐ Nguyễn Văn Triều 1

29/12/2021

10:00 - 13:30

Trạm chuyên dùng NMNĐ Phạm Văn Út

29/12/2021

11:15 - 12:00

Một phần khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải

29/12/2021

12:00 - 12:45

Một phần khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải

29/12/2021

13:30 - 15:00

Trạm chuyên dùng NMNĐ Huynh Đệ

30/12/2021

11:15 - 12:00

Một phần ấp Phước An, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải

30/12/2021

12:00 - 12:45

Một phần ấp Phước An, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

28/12/2021

9:30 - 10:30

BĐ Nhị Long Phú

28/12/2021

11:15 - 12:45

Ấp Phú Phong, xã Bình Phú; Ấp Dừa Đỏ, xã Nhị Long, huyện Càng Long

29/12/2021

11:15 - 12:45

Ấp Đập Hàn, xã Nhị Long Phú; Ấp Đức Mỹ, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long

30/12/2021

8:00 - 15:00

NMXX Võ Văn Bia

30/12/2021

11:15 - 12:45

Ấp Số 8 xã Mỹ Cẩm; Ấp An Chánh, xã Tân Bình, huyện Càng Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

29/12/2021

6:00 - 18:00

Một phần ấp Phú Khánh, xã Song Lộc

30/12/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp Đầu Giồng B, xã Mỹ Chánh; ấp Cây Dương, Phú Thọ, An Chay, Kinh Xuôi, Nhà Dựa, xã Thanh Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

28/12/2021

8:00 - 9:30

Trạm Nguyễn Văn Dũng thuộc ấp Cây Còng, xã Đôn Xuân huyện Duyên Hải

28/12/2021

13:00 - 14:30

NMNĐ Lâm Bữu Thành thuộc ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh huyện Duyên Hải

28/12/2021

15:00 - 16:30

NMNĐ Thanh Sơn thuộc ấp Thốt Nốt, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

29/12/2021

11:15 - 12:00

Một phần ấp Long Khánh A, xã Long Khánh; Một phần khóm 5 thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải

29/12/2021

11:15 - 12:45

Một phần ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

29/12/2021

12:10 - 12:45

Một phần ấp Đình Củ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải