Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

28/12/2022

7:30 - 11:00

Đường Dương Quang Đông từ cầu Long Bình 1 đến quán ăn Hồng Trúc và các hẻm

28/12/2022

7:30 - 13:00

Đường Võ Văn Kiệt từ Trương Văn Kỉnh đến quán Đức Bình 2 và các hẻm; Đường 19 tháng 5 (nối dài) từ Karaoke Tú Hạnh đến Võ Văn Kiệt (dãy đối diện cà phê Phố Mới); Đường 2B từ quán bánh xèo 36 đến đường Võ Văn Kiệt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

27/12/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Tân Hiệp, xã Kim Hòa

27/12/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Rẩy A, xã Vinh Kim

30/12/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Ba, xã Mỹ Long Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

28/12/2022

8:00 - 9:00

Trạm sơ chế dầu dừa, đê bao thuộc ấp 4 xã Thạnh Phú và ấp Trà Ốt xã Thông hòa

28/12/2022

9:15 - 9:45

Trạm Thạnh Phú 1 thuộc ấp 4 xã Thạnh Phú

28/12/2022

10:15 - 10:45

Trạm chợ Hòa Ân thuộc ấp Giồng Lớn, xã Hòa Ân

29/12/2022

13:30 - 14:30

Trạm karaoke Ngọc Anh thuộc ấp Bà Mi, xã Hòa Ân

29/12/2022

14:30 - 15:30

Trạm karaoke Thống Nhất thuộc khóm 1 TT Cầu Kè

29/12/2022

15:30 - 16:30

Trạm cụm QLHC xã Phong Phú thuộc ấp 3 xã Phong Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

27/12/2022

8:00 - 9:30

Xã Ngọc Biên

27/12/2022

8:00 - 11:00

Ấp Đôn Chụm, xã Tân Sơn

27/12/2022

13:00 - 13:30

Trạm Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Trà Vinh

27/12/2022

13:00 - 14:30

Trạm Vàm Lưu Ngiệp Anh 6

27/12/2022

15:00 - 15:30

Một phần ấp Chợ, xã Định An

28/12/2022

8:00 - 8:45

Trạm Kim Hùng

28/12/2022

9:00 - 9:45

Trạm Thạch Ngọc Châu

28/12/2022

10:00 - 10:45

Trạm Trầm Văn Nghiệp

29/12/2022

8:00 - 11:00

Trạm Cơ sở Liêng Thị Tẹt

29/12/2022

13:00 - 14:30

Trạm Nhà máy bột cá Bến Bạ

29/12/2022

13:00 - 16:30

Trạm Bến phà Láng Sắt

29/12/2022

15:30 - 17:00

Trạm Nhà máy nước đá Dương Phong 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

27/12/2022

6:45 - 17:35

Ấp Phú Tân, xã Long Thới

27/12/2022

7:45 - 8:45

Ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử (trạm chuyên dùng khách hàng)

27/12/2022

8:45 - 9:45

Ấp Chợ, xã Hiếu Tử (trạm chuyên dùng khách hàng)

27/12/2022

10:00 - 11:00

Ấp Nhì, xã Tân Hùng (trạm chuyên dùng khách hàng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

27/12/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Mù U, xã Dân Thành, TX Duyên Hải

28/12/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp 13, ấp 14, ấp 16, xã Long Hữu, TX Duyên Hải

28/12/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 17, xã Long Hữu, TX Duyên Hải

29/12/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Bào Sen, xã Long Toàn, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

28/12/2022

8:00 - 10:00

Khách hàng XX Huỳnh Văn Ấn

28/12/2022

10:30 - 12:30

Khách hàng XX Vạn Hòa 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/12/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Trà Cuôn, xã Phước Hảo

29/12/2022

8:00 - 9:00

Trạm chuyên dùng Nguyễn Thị Thu Cẩm

29/12/2022

9:30 - 10:30

Trạm chuyên dùng Nhà máy xay xát Sơn Sen

29/12/2022

11:00 - 12:00

Trạm chuyên dùng Cơ sở ấp vịt Tân Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

27/12/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp 14 xã Long Hữu, TX Duyên Hải. Ấp Bổn Thanh, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

27/12/2022

8:00 - 11:30

Trạm Cty TNHH Thu Tùng và một phần ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

27/12/2022

8:00 - 11:30

Trạm Bến phà kênh tắt 2 thuộc ấp Bào Sen, xã Long Toàn, Duyên Hải

27/12/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

27/12/2022

13:00 - 14:30

Trạm NT Đặng Văn Trải thuộc ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

27/12/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

27/12/2022

13:00 - 16:30

Ấp Kinh Đào, Cái Cối, Xẻo Bọng, Giồng Bàng, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải