Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

5/3/2023

11:00 - 15:00

Đường Nguyễn Tấn Liềng: Từ Vũ Đình Liệu đến nhà trọ Hoàng Anh; Đường Trần Đại Thành: Từ Nguyễn Tấn Liềng đến đường KCN Long Đức; Trạm chuyên dùng Cty BaKery

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

5/3/2023

7:00 - 12:00

Xã Mỹ Long Nam; Một phần ấp Nhứt A, xã Mỹ Long Bắc

    

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

5/3/2023

7:00 - 12:00

Một phần ấp 11 xã Long Hữu, TX Duyên Hải. Xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

6/3/2023

9:00 - 10:00

Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

6/3/2023

8:00 - 9:30

Ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

6/3/2023

10:00 - 11:30

Một phần khóm 3 thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải

6/3/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

6/3/2023

15:00 - 16:30

Ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải