Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

5/7/2022

7:00 - 16:00

Một phần đường Chu Văn An; Đường Phạm Ngũ Lão từ ngã 4 đường vành đai (ngã 4 Sóc Ruộng) đến Sở Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh; Hẻm chung cư Chín Rùa; Một phần khu tái định cư phường 4; một phần ấp Long Bình B phường 4 (khu vực gần đình Long Bình)

5/7/2022

7:30 - 8:30

Đường 19 tháng 5 từ Phạm Ngũ Lão đến Nguyễn Thị Minh Khai; Đường 19 tháng 5 (nối dài) từ Nguyễn Thị Minh Khai đến quán kem Mi Kha và hẻm cập quán kem Mi kha; Đường Nguyễn Thị Minh Khai từ 19 tháng 5 đến đường Lê Thánh Tôn và các hẻm; Đường Phạm Ngũ Lão từ 19 tháng 5 đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa

5/7/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp Huệ Sanh, xã Long Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

5/7/2022

7:30 - 16:30

Xã Hiệp Mỹ Tây

5/7/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Là Ca A, xã Nhị Trường

5/7/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Ô Răng, xã Long Sơn

5/7/2022

14:30 - 16:30

Một phần khóm Minh Thuận A, một phần khóm Minh Thuận B, TT Cầu Ngang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

5/7/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Cầu Hanh, xã Ngãi Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

5/7/2022

6:30 - 16:00

Ấp Ngã Tư 2, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần

5/7/2022

7:00 - 16:00

Một phần ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

5/7/2022

8:00 - 8:40

Một phần ấp 17 xã Long Hữu, TX Duyên Hải

5/7/2022

9:30 - 10:15

Trạm chuyên dùng Huỳnh Văn Lẹ

5/7/2022

10:20 - 11:10

Một phần ấp 15 xã Long Hữu, TX Duyên Hải

5/7/2022

13:00 - 13:50

Trạm chuyên dùng NT Võ Văn Phát

5/7/2022

14:00 - 14:50

Trạm chuyên dùng NT Nguyễn Hữu Phúc

5/7/2022

15:00 - 15:50

Trạm chuyên dùng NT Nguyễn Minh Hùng

6/7/2022

8:00 - 8:50

Trạm chuyên dùng đèn đường 19/5

6/7/2022

9:00 - 9:50

Trạm chuyên dùng NT Huỳnh Văn Đạt

6/7/2022

10:00 - 10:50

Trạm chuyên dùng NT Trần Văn Hội

6/7/2022

13:00 - 13:50

Trạm chuyên dùng Đỗ Thanh Bình

6/7/2022

14:00 - 14:50

Trạm chuyên dùng KNT Phạm Văn Bắc

6/7/2022

15:00 - 15:50

Trạm chuyên dùng Trần Văn Đấu 1

6/7/2022

16:00 - 16:50

Trạm chuyên dùng Trần Văn Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

5/7/2022

7:30 - 11:00

Ấp Hiệp Phú, xã Nhị Long Phú

5/7/2022

8:00 - 12:00

Ấp Rạch Sen, Rạch Dừa, Trà Gật, Nhị Hòa, xã Đại Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

5/7/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Phú Khánh, xã Song Lộc

5/7/2022

8:00 - 15:00

Trạm chuyên dùng NMNĐ Võ Văn Chọ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

4/7/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

5/7/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

5/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

5/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

5/7/2022

9:00 - 11:30

Trạm Ngô Văn Đệ, ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

5/7/2022

9:30 - 11:00

Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

5/7/2022

13:00 - 14:00

Một phần ấp Bà Nhì, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

5/7/2022

14:30 - 16:30

Một phần ấp Chợ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải

6/7/2022

7:30 - 9:00

Trạm Thạch Nên, ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải; Trạm Lê Minh Tướng, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

6/7/2022

9:30 - 11:00

Trạm Thạch Sê Tha, ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

6/7/2022

13:00 - 14:00

Trạm Tăng Văn Tần, ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

6/7/2022

13:00 - 14:15

Trạm Nguyễn Văn Ru 1, ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

6/7/2022

14:30 - 15:30

Trạm Nguyễn Văn Phương, ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

6/7/2022

14:30 - 15:45

Trạm Nguyễn Văn Ru, ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

6/7/2022

16:00 - 17:00

Trạm Phan Văn Thích, ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải; Trạm Nguyễn Văn Chờ, ấp Xóm Chùa, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải