Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

10/9/2022

7:00 - 13:00

Đường KCN từ Công ty Vina đến đường Bùi Hữu Nghĩa; Đường Bùi Hữu Nghĩa từ Công ty Hồng Rõ đến đường 30 tháng 4; Một phần ấp Rạch Bèo, xã Long Đức; Một phần ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức (khu vực nhà thờ Camson); Ấp Long Đại, xã Long Đức; Khu TĐC Long Đức; TBA chuyên dùng Công ty Hồng Rõ, Doanh nghiệp Quốc Việt, Công ty Vạn Thành, Công ty Rynanb Techolgies VN, Công ty Châu Hưng, Công ty than Đa Lộc, Công ty Vạn Phát, Công ty Phú Thành, Xay xát Tân Thành, Công ty cổ phần phát triển thủy sản Chiến Thắng, Doanh nghiệp Hai Tiền, Công ty Bio Thailand, Công ty TNHH VLXD 359, Công ty Hiệp Long Petrol, Doanh nghiệp Bảy Khuynh, Công ty TNHH Hạnh Giang, Công ty TNHH Tyler Thanh Võ

10/9/2022

8:00 - 12:00

Đường Trần Phú từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Kiên Thị Nhẫn (dãy Sở Xây dựng); Đường Kiên Thị Nhẫn từ Trần Phú đến đầu hẻm số 71 khóm 3 phường 7 (dãy hẻm số 71)

11/9/2022

7:00 - 11:00

TBA chuyên dùng Quỹ tín dụng trung ương

11/9/2022

11:00 - 13:00

TBA chuyên dùng Chi nhánh ngân hàng VCB Trà Vinh

   

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

10/9/2022

7:00 - 11:00

Một phần khóm 4 thị trấn Tiểu Cần

  

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

10/9/2022

7:30 - 11:00

Khóm 6 TT Càng Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/9/2022

7:00 - 12:00

Trạm chuyên dùng Công ty Mỹ Nguyên, Mỹ Nguyên 2, Mỹ Nguyên 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

11/9/2022

9:00 - 11:30

Một phần ấp Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải