Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

12/3/2023

7:30 - 8:00

Đường Lý Thường Kiệt từ Độc Lập (dãy chẳn) đến đường Lý Tự Trọng và các hẻm; Đường Lý Tự Trọng từ Bạch Đằng đến chùa Bửu Châu và các hẻm; Đường Hùng Vương từ cầu Long Bình 1 đến Phạm Thái Bường; Đường Độc Lập (dãy chẳn) từ Bạch Đằng đến Phạm Thái Bường và các hẻm; Đường Phạm Thái Bường từ Độc Lập (dãy chẵn) đến khách sạn Thanh Trà (dãy khách sạn Thanh Trà); Đường Bạch Đằng từ Độc Lập (dãy chẵn) đến Lý Tự Trọng và các hẻm; Đường Nguyễn Thị Út; TBA chuyên dùng Ngân hàng Kiên Long; khách sạn Thanh Trà

12/3/2023

7:30 - 10:30

Đường Hùng Vương: Từ Công ty Điện lực Trà Vinh đến Phạm Thái Bường và các hẻm (dãy chùa Liên Quang)

   

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

12/3/2023

7:00 - 13:00

Xã Tập Sơn; một phần xã Phước Hưng

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

13/3/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp 16, xã Long Hữu, TX Duyên Hải

13/3/2023

9:10 - 11:00

Một phần ấp 16, xã Long Hữu, TX Duyên Hải