Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

14/6/2022

7:00 - 10:00

Một phần ấp Xóm Trảng, xã Nguyệt Hóa

14/6/2022

7:30 - 9:30

Đường Phan Đình Phùng: Từ nhà thuốc Hữu Nghĩa đến nhà trọ Kim Oanh và các hẻm (dãy độc lập); Từ sửa xe Thanh Tuấn đến BS Bùi Văn Luận (trụ 477TV/114) và các hẻm (dãy hỗn hợp, dãy BS Bùi Văn Luận)

14/6/2022

9:30 - 11:00

Đường Phan Đình Phùng: Từ bác sĩ Bùi Văn Luận (trụ 477TV/114) đến đường Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy hổn hợp); Từ đường Nguyễn Đáng đến nhà trọ Kim Oanh và các hẻm (dãy độc lập)

15/6/2022

7:00 - 17:00

Đường Dương Quang Đông từ cầu Long Bình 1 đến xóm Bờ Kinh và các hẻm; Khu nhà công vụ; Trạm biến áp chuyên dùng Đường Hoàng Lượm, Công ty Vĩnh Trường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

14/6/2022

8:00 - 9:10

Trạm khu NTTS Nguyễn Văn Lùng

14/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Bờ Kinh 1, một phần ấp Bờ Kinh 2, xã Mỹ Hòa

14/6/2022

9:20 - 10:30

Trạm khu NTTS Trần Trí Dũng

14/6/2022

10:40 - 11:50

Trạm khu NTTS Lê Minh Tươi

14/6/2022

13:40 - 14:50

Trạm khu NTTS Mai Thị Nhì

14/6/2022

15:00 - 16:10

Trạm khu NTTS Phạm Thị Hiệp

15/6/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Rạch, một phần ấp Hậu Bối, xã Hiệp Mỹ Đông

15/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Rạch, một phần ấp Hậu Bối, xã Hiệp Mỹ Đông

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Cú

15/6/2022

7:30 - 9:00

Ấp Giồng Lớn B, xã Định An

15/6/2022

8:00 - 8:30

Trạm Lâm Thức Thời

15/6/2022

9:00 - 9:30

Trạm Cty TNHH SeoTra

15/6/2022

10:00 - 10:30

Một phần ấp Ô, xã Tập Sơn

15/6/2022

11:00 - 11:30

Một phần ấp Ô, xã Tập Sơn

15/6/2022

13:00 - 13:30

Một phần ấp Bến Chùa, xã Phước Hưng

15/6/2022

14:00 - 14:30

Một phần ấp Trà Mềm, xã Tập Sơn

15/6/2022

15:00 - 15:30

Một phần ấp Trà Mềm, xã Tập Sơn

15/6/2022

15:00 - 17:00

Ấp Mé Rạch B, xã Đại An; ấp Chợ, Giồng Giữa, xã Định An

15/6/2022

16:00 - 16:30

Một phần ấp Trà Mềm, xã Tập Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiểu Cần

14/6/2022

6:30 - 16:00

Ấp Giồng Tranh, một phần ấp Cây Ổi, Lê Văn Quới, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần

15/6/2022

6:30 - 16:00

Ấp Ông Xây, một phần ấp Cây Ổi, Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Duyên Hải

14/6/2022

8:00 - 13:00

Trạm chuyên dùng Châu Văn Phước

15/6/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Bào Sen, xã Long Toàn, TX Duyên Hải

15/6/2022

13:30 - 16:00

Một phần ấp Bào, xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

13/6/2022

7:00 - 11:30

Ấp 7 xã An Trường

14/6/2022

8:00 - 10:30

CS tơ dừa Trương Văn Khen

14/6/2022

11:00 - 12:00

Khóm 6 TT Càng Long

14/6/2022

13:30 - 14:30

CS Từ Thoại Đức

14/6/2022

15:00 - 16:00

CS Nguyễn Văn Tâm

15/6/2022

8:00 - 8:35

Khách hàng Huỳnh Văn Hiệp, Phan Văn Nam, Phan Thị Phương

15/6/2022

9:00 - 10:00

Ấp Ninh Bình, xã Tân Bình

15/6/2022

10:30 - 11:10

Ấp An Thạnh, xã Tân Bình

15/6/2022

10:30 - 11:50

Xã Tân An (trừ ấp Trà Ốp, Tân Tiến, Đại An)

15/6/2022

13:00 - 13:40

Ấp An Chánh, xã Tân Bình

15/6/2022

14:10 - 14:40

Ấp An Thạnh, xã Tân Bình

15/6/2022

15:30 - 16:40

Ấp An Thạnh, xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

13/6/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp Rạch Vồn, xã Hưng Mỹ

13/6/2022

9:00 - 9:30

Một phần ấp Rạch Giồng, xã Long Hòa

13/6/2022

10:00 - 10:30

Một phần ấp Bùng Binh, xã Long Hòa

13/6/2022

11:00 - 11:30

Một phần ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa

13/6/2022

15:00 - 15:30

Một phần ấp Thông Lưu, xã Hòa Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duyên Hải

15/6/2022

9:00 - 16:00

Một phần ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải