Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

5/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

5/11/2021

8:00 - 11:30

Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

5/11/2021

8:00 - 11:30

Ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

5/11/2021

13:00 - 17:00

Đường Nguyễn Văn Lâu, phường 8, TP Vĩnh Long

5/11/2021

13:00 - 17:00

Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

5/11/2021

8:30 - 10:30

Ấp Vĩnh Hội, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

5/11/2021

10:30 - 13:00

Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, Cống Đá, Giồng Gòn, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn

5/11/2021

13:00 - 16:00

Ấp Cống Đá, Giồng Gòn, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

5/11/2021

8:30 - 14:00

Ấp 8, 9 xã Mỹ Lộc; Ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình

6/11/2021

8:30 - 17:00

Ấp Giữa, Tổng Hưng, Bình Phú, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình

7/11/2021

7:30 - 13:00

Ấp 8, 9, Tân Thành, xã Tân Lộc; Ấp 4 xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

5/11/2021

8:30 - 9:30

Ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

5/11/2021

9:30 - 10:30

Ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

5/11/2021

10:30 - 11:30

Ấp Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

5/11/2021

13:30 - 14:30

Ấp Đông Bình, Đông Bình C, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh

5/11/2021

14:30 - 15:30

Ấp Thuận Phú, Thuận Phú A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

5/11/2021

15:30 - 16:30

Ấp Thuận Thành A,Thuận Phú A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

5/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Hiếu Liên, Hiếu Kinh B, Hiếu Bình, xã Hiếu Thành; Ấp Hiếu Hậu, Hiếu Nhân, Hiếu Tín, Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

3/11/2021

8:00 - 9:30

Ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ

3/11/2021

9:45 - 11:15

Ấp Phước Ngươn, xã Long Phước, huyện Long Hồ

3/11/2021

11:30 - 13:00

Ấp Phước Ngươn B, Phước Lợi A, xã Long Phước, huyện Long Hồ

5/11/2021

13:30 - 16:00

Ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

4/11/2021

8:00 - 15:00

Cơ sở GN Trung Phát 1, ấp Hòa Phú, xã An Phước, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

5/11/2021

8:45 - 9:00

Khóm Tân Thuận, TT Tân Quới, huyện Bình Tân