Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

14/10/2021

7:00 - 16:30

Ấp Phước Yên, Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

14/10/2021

8:00 - 12:00

Khu vực khóm Tân Phú, Tân Nhơn Quới, Tân Nhơn, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

14/10/2021

8:00 - 17:00

Khu vực khóm Tân Phú, Tân Nhơn Quới, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

16/10/2021

7:00 - 16:30

Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, TP Vĩnh Long

16/10/2021

7:20 - 13:00

Đường Nguyễn Huệ, Võ Văn Kiệt, phường 2, TP Vĩnh Long

16/10/2021

7:30 - 13:00

Đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Lâu, phường 8; Đường Nguyễn Huệ, Võ Văn Kiệt, phường 2; Đường Phạm Hùng, phường 2, phường 9, TP Vĩnh Long

17/10/2021

6:30 - 17:30

Khu vực đường Trần Phú từ cầu Lầu đến cầu Chợ Cua; Một phần đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, TP Vĩnh Long

17/10/2021

6:40 - 17:20

Khu vực đường Trần Phú từ cầu Lầu đến cầu Chợ Cua; Một phần đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, TP Vĩnh Long

17/10/2021

7:00 - 16:30

Khu vực ấp Hưng Quới, Thanh Hưng, Long Quới, Thanh Mỹ, Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Một phần khu vực đường 8/3 từ cầu Kè đến cầu Long Thanh, phường 5, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

12/10/2021

8:00 - 9:30

KH trạm Thị trấn 4: Khu 5 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

12/10/2021

10:30 - 12:00

KH trạm Thị trấn 2: Khu 5 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

12/10/2021

12:30 - 14:00

KH trạm Cù Lao Tròn: Khu 5 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

12/10/2021

8:00 - 9:00

Khóm 4, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình

12/10/2021

9:30 - 10:15

Khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình

12/10/2021

10:30 - 11:45

Khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình

14/10/2021

8:00 - 15:00

Ấp 8, 9, 10 xã Mỹ Lộc; Ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

13/10/2021

8:10 - 9:00

Ấp Đông Thạnh A, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh

13/10/2021

9:00 - 9:50

Ấp Đông Thạnh A, Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh

13/10/2021

10:00 - 10:50

Ấp Đông Thạnh A, Thạnh Lý, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh

13/10/2021

10:50 - 11:40

Ấp Thạnh Lý, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh

14/10/2021

13:00 - 17:00

Khóm 1, 2, 3 phường Thành Phước, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

13/10/2021

8:00 - 12:00

Ấp Bình Trung, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

13/10/2021

8:30 - 9:30

Ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

13/10/2021

9:30 - 10:00

Ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

13/10/2021

9:30 - 10:30

Ấp 6, ấp Phú Khương, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

13/10/2021

10:30 - 11:00

Ấp 8 xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

13/10/2021

11:30 - 12:00

Ấp Chợ Mới, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

13/10/2021

13:00 - 17:00

Ấp Bình Thành, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

13/10/2021

14:30 - 15:30

Ấp An Hậu, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

14/10/2021

8:30 - 14:00

Ấp Nhơn Nghĩa, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

14/10/2021

9:30 - 10:30

Ấp Hiếu Văn, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm

14/10/2021

10:45 - 11:45

Ấp Hiếu Văn, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

13/10/2021

8:00 - 8:45

Ấp An Hòa, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

13/10/2021

9:00 - 10:15

Ấp An Thành, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

13/10/2021

10:30 - 11:15

Ấp An Thành, Thông Quan, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

13/10/2021

11:30 - 12:30

Ấp An Thành, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

13/10/2021

12:45 - 13:30

Ấp An Thuận xã Phú Đức, huyện Long Hồ

16/10/2021

7:00 - 10:00

Ấp An Thạnh, An Thành, An Long, An |Hòa, An Thuận, Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ

16/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

14/10/2021

7:00 - 16:00

Ấp Định Thới A, xã An Phước, huyện Mang Thít

16/10/2021

8:00 - 12:00

Ấp Cái Tranh, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

16/10/2021

10:00 - 15:00

Ấp Cái Cạn, Mỹ Điền, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

12/10/2021

8:00 - 12:00

Ấp Thành Nghĩa, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

12/10/2021

13:30 - 15:30

Ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân

17/10/2021

8:30 - 17:00

Khóm Tân Lợi, TT Tân Quới, huyện Bình Tân