Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

13/11/2022

7:00 - 17:00

Đường Mậu Thân 2, đường Mậu Thân từ UBND phường 3 đến nhà thờ phường 5, phường 3, phường 1, phường 5, TP Vĩnh Long

13/11/2022

8:00 - 17:00

Khu CNHP, lộ II-8, lô II-9, ấp Thạnh Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

14/11/2022

7:00 - 9:00

Một phần khu vực phía tay trái đường Đinh Tiên Hoàng từ Cơ sở Vạn An đến ngã tư bến xe mới, phường 8, TP Vĩnh Long

14/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần khu vực phía tay trái đường Đinh Tiên Hoàng từ Cơ sở Vạn An đến ngã tư bến xe mới, phường 8, TP Vĩnh Long

14/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Lợi, Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

12/11/2022

7:30 - 16:30

Ấp Mỹ Phước, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ An, xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh

12/11/2022

8:00 - 15:00

Ấp Đông Hậu, Đông Lợi, xã Đông Bình, TX Bình Minh

14/11/2022

8:00 - 17:00

Khóm 2, khóm 3, khóm 4, phường Cái Vồn, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

12/11/2022

7:30 - 13:00

Ấp An Thành, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

12/11/2022

8:00 - 11:00

Ấp Long Phước, Long Hòa 2, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

13/11/2022

7:30 - 13:00

Ấp Chợ, Hòa Long, Hòa Mỹ, An Hương, An Hưng, Thanh Hương, Mỹ Hương, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

14/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Mỹ Tân, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân