Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

16/4/2022

7:30 - 17:00

Đường Lộ Bờ Gòn, phường 9, TP Vĩnh Long

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

17/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Mỹ Trung 1, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

17/4/2022

7:30 - 16:30

Ấp Mỹ An, Mỹ Phước, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

18/4/2022

8:20 - 9:40

Ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, TX Bình Minh

18/4/2022

9:40 - 10:40

Ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, TX Bình Minh

18/4/2022

10:40 - 11:40

Khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

18/4/2022

13:30 - 17:00

Ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

17/4/2022

8:00 - 12:00

Ấp An Điền 1, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

18/4/2022

8:00 - 9:00

Ấp An Lạc 2, xã Trung An; Ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

18/4/2022

9:30 - 10:30

Ấp An Hòa, xã Trung Thành Tây; Ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

18/4/2022

11:00 - 12:00

Ấp Phong Thới, xã Thị Trấn; Ấp Bào Xếp, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

18/4/2022

13:30 - 14:30

Ấp Trung Trạch, xã Trung Thành; Ấp 4, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

18/4/2022

15:00 - 16:00

Ấp Bời Lời, xã Tân Quới Trung; Ấp Xuân Minh 1, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

  

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

17/4/2022

7:00 - 16:00

Xã Mỹ Phước; Mỹ An, huyện Mang Thít (từ trạm 110/22kV Cổ Chiên đến nhà máy bê tông Hùng Vương và cầu Cây Còng)