Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

15/9/2021

7:00 - 16:30

Khóm Tân Bình, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

15/9/2021

8:00 - 10:00

Ấp Hòa Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

15/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Tân Thới, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

15/9/2021

10:10 - 12:00

Ấp Hòa Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

15/9/2021

13:00 - 15:00

Ấp Phước Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

15/9/2021

13:30 - 15:30

Ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

15/9/2021

15:20 - 17:00

Ấp An Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

15/9/2021

15:40 - 17:00

Ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

16/9/2021

8:00 - 9:50

Khu tập thể gạch ngói Thái Bình, đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

16/9/2021

8:00 - 11:30

Khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

16/9/2021

10:00 - 11:30

Khu phố An Cư, đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

16/9/2021

13:00 - 14:30

Khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

16/9/2021

13:00 - 15:00

Đường Xóm Chài, phường 2, TP Vĩnh Long

16/9/2021

14:40 - 15:50

Khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

16/9/2021

15:10 - 17:00

Đường Trưng Nữ Vương từ ngã 4 Hoàng Thái Hiếu đến ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, TP Vĩnh Long

16/9/2021

16:00 - 17:00

Khóm Tân Hòa, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

17/9/2021

7:00 - 16:30

Khu vực ấp Phước Yên, ấp Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

19/9/2021

7:00 - 16:30

Một phần ấp Tân Hiệp, ấp Tân An, ấp Tân Hòa, ấp Tân Nhơn, ấp Tân Thạnh, ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

19/9/2021

7:00 - 16:30

Một phần khóm Tân Quới Đông, khóm Tân Quới Tây, khóm Tân Quới Hưng, phường Trường An; Khóm Tân Xuân, khóm Vĩnh Hòa, khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

19/9/2021

7:00 - 16:30

Khu vực ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

14/9/2021

9:00 - 16:30

Ấp Hiếu Ân, Hiếu Thảo, Hiếu Trung, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm

16/9/2021

8:30 - 11:30

Ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

16/9/2021

13:30 - 16:30

Ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

17/9/2021

8:30 - 10:00

Ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn

17/9/2021

10:00 - 12:00

Ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn

18/9/2021

7:30 - 11:30

Khu 4 thị trấn Trà Ôn; Mỹ Lợi, Bang Chang, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

13/9/2021

8:00 - 9:30

Khóm 1 phường Thành Phước, thị xã Bình Minh

13/9/2021

9:30 - 10:30

Khóm 1 phường Thành Phước, thị xã Bình Minh

13/9/2021

10:30 - 11:30

Ấp Thuận Phú A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

13/9/2021

13:30 - 15:00

Ấp Đông Thạnh B, Đông Thạnh, thị xã Bình Minh

13/9/2021

15:30 - 16:30

Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

14/9/2021

8:00 - 13:00

Ấp Thuận Thới, Thuận Thành B, Thuận Nghĩa A, Thuận Tân, xã Thuận An; Khóm 5 phường Thành Phước, thị xã Bình Minh

17/9/2021

8:30 - 13:00

Ấp Hoá Thành 1, Đông Hoà 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

17/9/2021

13:30 - 17:00

Khóm Đông Thuận, Đông Bình A, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh; Ấp Phù Ly 1, Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

14/9/2021

8:30 - 9:30

Ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

14/9/2021

8:30 - 9:30

Ấp Đức Hòa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

14/9/2021

9:45 - 10:45

Ấp Đức Hòa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

14/9/2021

9:45 - 10:45

Ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

14/9/2021

11:00 - 12:00

Ấp Đại Hòa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

14/9/2021

11:00 - 12:00

Ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

14/9/2021

13:30 - 14:30

Ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

14/9/2021

15:00 - 16:00

Ấp 8 xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

15/9/2021

8:00 - 12:00

Ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

15/9/2021

9:30 - 10:30

Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

15/9/2021

13:00 - 17:00

Ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

15/9/2021

14:30 - 15:30

Ấp 3 xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

17/9/2021

7:30 - 16:00

Ấp Phước Lộc, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

14/9/2021

8:00 - 9:00

Trạm Vườn thanh long Tuyết Hương

14/9/2021

9:15 - 10:00

Trạm Xăng dầu Hòa Tịnh; Trạm Cơ sở Bình An

14/9/2021

10:30 - 11:30

Trạm Gạch ngói Văn Út; Trạm Gỗ Ngọc Quí

14/9/2021

13:00 - 14:00

Trạm Trường tiểu học Hòa Tịnh A.

14/9/2021

13:00 - 14:30

Trạm Gạch ngói Tấn Phát

14/9/2021

14:30 - 15:30

Trạm CS thanh long Nguyễn Minh Triết

14/9/2021

15:30 - 16:30

Trạm Gạch ngói Tân Phát

14/9/2021

16:00 - 17:00

Trạm BTS Hòa Tịnh

15/9/2021

8:00 - 9:00

Trạm Đèn đường Số 9

15/9/2021

8:00 - 9:30

Trạm Đóng tàu A Tèo

15/9/2021

9:30 - 11:00

Trạm May Song Hòa.

15/9/2021

10:00 - 11:30

Trạm Kho bạc Long Hồ

15/9/2021

13:00 - 14:30

Trạm Đèn đường Long Hồ 1; Trạm Cấp 3 Phạm Hùng

15/9/2021

15:00 - 16:30

Trạm HKD Trần Thị Tiếm; Trạm Lò bún Phước Tâm

17/9/2021

7:00 - 16:30

Ấp An Hòa, An Thới, An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ

18/9/2021

7:00 - 7:15

Xã Bình Hòa Phước, một phần xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

18/9/2021

7:00 - 11:30

Xã Đồng Phú, một phần xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

18/9/2021

7:00 - 15:00

Ấp Phú An, xã Phú Đức. Ấp Bà Lang, An Lương B, xã Long An, huyện Long Hồ

18/9/2021

7:00 - 16:30

Ấp Phú An, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

18/9/2021

11:30 - 11:45

Xã Bình Hòa Phước, một phần xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

17/9/2021

7:00 - 16:00

Ấp Phú Thạnh B, Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

19/9/2021

7:00 - 16:00

Ấp Hòa Long, Hòa Mỹ 1, Hòa Mỹ 2, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

17/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân