Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

18/7/2022

8:00 - 9:30

Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

18/7/2022

9:30 - 10:30

Khóm Tân Vĩnh Phú, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

18/7/2022

10:30 - 11:30

Ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

18/7/2022

13:00 - 17:00

Ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

19/7/2022

8:00 - 9:20

Phía tay phải đường Phạm Thái Bường từ hẻm 6A đến Nhà hàng Phát Đạt, phường 4, TP Vĩnh Long

19/7/2022

9:20 - 10:20

Khu TĐC Phạm Thái Bường, đường Phạm Thái Bường từ hẻm 6A đến Nhà hàng Phát Đạt, phường 4, TP Vĩnh Long

19/7/2022

10:20 - 11:30

Tổ 48 khóm 2, phường 3; Đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long

19/7/2022

13:00 - 14:30

Lô 2, khóm 3, phường 2; Đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long

19/7/2022

14:30 - 15:30

Ấp Phước Bình, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

19/7/2022

15:30 - 17:00

Ấp Phước Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

20/7/2022

8:00 - 9:30

Ấp Phước Lợi, Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

20/7/2022

9:30 - 10:50

Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

20/7/2022

10:50 - 11:30

Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

20/7/2022

13:00 - 14:30

Ấp Hòa Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

20/7/2022

14:30 - 15:30

Ấp Hòa Hưng, Lộc Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

20/7/2022

15:30 - 16:30

Ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

19/7/2022

8:00 - 12:00

Ấp Tích Phước, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

19/7/2022

9:00 - 10:30

Ấp Tích Phước, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

19/7/2022

13:30 - 17:00

Ấp Kênh 3, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

20/7/2022

8:00 - 9:00

Ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

20/7/2022

9:30 - 10:30

Ấp Mỹ Định, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

20/7/2022

11:00 - 12:00

Ấp Mỹ Phú, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

18/7/2022

8:20 - 9:40

Ấp Thuận Tiến A, Thuận Tiến B, xã Thuận An, TX Bình Minh

18/7/2022

9:40 - 11:40

Ấp Thuận Tiến B, Thuận Tiến C, xã Thuận An, TX Bình Minh

19/7/2022

8:00 - 12:00

Ấp Phù Ly 1, Phù Ly 2, xã Đông Bình; Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

19/7/2022

13:00 - 17:00

Ấp Phù Ly 1, Phù Ly 2, xã Đông Bình; Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

20/7/2022

8:00 - 14:00

Ấp Mỹ Phước, Mỹ Phước 2, xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

18/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

18/7/2022

9:00 - 12:00

Ấp 2 xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm

19/7/2022

8:00 - 9:00

Ấp Ngãi Thạnh, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm; Ấp Một, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm

19/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

19/7/2022

9:15 - 10:15

Ấp Quang Mỹ, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm; Ấp Phú Tiên, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

19/7/2022

10:30 - 11:00

Ấp Phú Tiên, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm; Ấp Phú Điền, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

19/7/2022

11:15 - 11:45

Ấp Quang Mỹ, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

19/7/2022

13:00 - 13:30

Ấp Tân Huy, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

19/7/2022

13:00 - 14:00

Ấp Đập Thủ, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

19/7/2022

14:00 - 14:30

Ấp Nhơn Ngãi, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

19/7/2022

14:15 - 15:15

Ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

19/7/2022

15:30 - 16:30

Ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm

20/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Ân, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

18/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Bình Hòa 1, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

18/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

19/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phú An, An Thuận, xã Phú Đức; Ấp An Lương A, xã Long An, huyện Long Hồ

19/7/2022

9:00 - 10:00

Khóm 3 thị trấn Long Hồ; Ấp An Lương A, xã Long An, huyện Long Hồ

19/7/2022

10:00 - 11:30

Ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

19/7/2022

11:30 - 12:30

Khóm 5 thị trấn Long Hồ

20/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Lương A, xã Long An; ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

20/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Bình Hòa 1, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

20/7/2022

8:00 - 17:00

Xã Tân Lược; Tân Hưng, huyện Bình Tân