Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

19/11/2021

8:00 - 9:00

Đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

19/11/2021

8:00 - 11:00

Ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

19/11/2021

9:20 - 10:20

Đường 8/3, phường 5, TP Vĩnh Long

19/11/2021

10:40 - 11:40

Đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long

19/11/2021

13:20 - 17:00

Khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

21/11/2021

6:30 - 17:30

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, đường Trần Phú, phường 4

21/11/2021

8:00 - 11:00

Phường Tân Hòa, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

21/11/2021

8:00 - 13:00

Xã Phú Quới, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

21/11/2021

8:00 - 17:00

Đường Phạm Thái Bường, Lò Rèn, Nguyễn Văn Thiệt, Trần Đại Nghĩa, Lê Minh Hữu, Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

20/11/2021

5:00 - 16:00

Thị trấn Trà Ôn, Xã Thiện Mỹ, Vĩnh Xuân, Tích Thiện

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

19/11/2021

7:30 - 17:00

Ấp 7 xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

20/11/2021

7:30 - 16:30

Xã Đông Thành, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

19/11/2021

9:00 - 17:00

Ấp Rạch Rô, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

19/11/2021

13:00 - 17:00

Ấp Phú An, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

20/11/2021

7:00 - 13:00

Xã Tân Long, Tân An Hội, huyện Mang Thít (từ cầu số 6 đến cầu số 1)

21/11/2021

6:00 - 15:00

Ấp Cái Kè, Mỹ Thanh, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít (từ trạm 110kV Cổ Chiên đến cầu Cái Kè). Ấp Cái Kè, Mỹ Phú, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít (từ trạm 110kV Cổ Chiên đến ngã 3 Sông Lưu)

21/11/2021

6:00 - 15:00

Một phần xã Mỹ Phước, xã Mỹ An, huyện Mang Thít (từ trạm 110kV Cổ Chiên đến địa phận Mang Thít tại Mỹ An gần Cty bê tông Hùng Vương). Ấp Hòa Long, ấp Chợ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

19/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Thới, xã Tân Bình, huyện Bình Tân