Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

21/11/2022

7:00 - 17:00

Đường Phan Văn Đáng, phường 8, phường 9, TP Vĩnh Long

21/11/2022

8:00 - 9:40

Đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP Vĩnh Long

21/11/2022

9:40 - 11:30

Đường Phó Cơ Điều, phường 8, TP Vĩnh Long

21/11/2022

13:00 - 15:00

Đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long

21/11/2022

15:00 - 17:00

Ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

19/11/2022

8:00 - 15:00

Khu 6 thị trấn Trà Ôn; ấp Mỹ Phó, Mỹ Hưng, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

21/11/2022

9:00 - 10:00

Khách hàng Cao Thị Diễm

21/11/2022

10:40 - 11:40

Khách hàng Nguyễn Văn Xum

21/11/2022

13:15 - 14:30

Khách hàng Lữ Văn Tân

21/11/2022

15:00 - 16:00

Ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

19/11/2022

7:30 - 8:00

Xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

19/11/2022

8:00 - 16:00

Xã Tân Phú; Long Phú; Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

19/11/2022

16:00 - 16:30

Xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

   

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

19/11/2022

7:30 - 9:00

Ấp Phước Thạnh, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

21/11/2022

11:00 - 12:00

Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ