Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

23/5/2022

7:30 - 17:00

Hẻm Vườn Ổi, một phần đường Mậu Thân, Mậu Thân 2, phường 3, TP Vĩnh Long

24/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ; Ấp Phước Hiệp, An Hiệp, KDC An Hiệp, chợ Hàn Thẻ, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

24/5/2022

8:00 - 17:00

Phía tay phải từ chợ phường 9 đến cầu Bình Lữ, khóm 2, khóm 1, khóm 4, đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

25/5/2022

8:00 - 11:30

Khu làm việc của Cty TNHH nhựa Thái Hoa, Lò nem Sáu Xệ 3, khóm Tân Quới Hưng, phường Trường An, TP Vĩnh Long

25/5/2022

8:00 - 11:30

Hẻm Cầu Kinh Cụt, phường 3, TP Vĩnh Long

25/5/2022

13:00 - 15:00

Vành đai phi trường, khóm 3, phường 9, TP Vĩnh Long

25/5/2022

13:00 - 17:00

Khu làm việc của nhà máy thuốc lá Cửu Long, đường Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Vĩnh Long

25/5/2022

15:00 - 17:00

Đường Phan Văn Đáng, phường 9, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

24/5/2022

8:15 - 9:15

Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

24/5/2022

9:30 - 10:30

Ấp Phú Lợi, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

24/5/2022

10:45 - 11:45

Ấp Phú Long, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

24/5/2022

12:00 - 13:00

Ấp Phú Long, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

25/5/2022

8:15 - 9:15

Ấp Kinh Ngây, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

25/5/2022

9:30 - 10:30

Ấp Kinh Ngây, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

25/5/2022

10:45 - 11:45

Ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

25/5/2022

12:00 - 13:00

Ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

24/5/2022

8:00 - 13:00

Khóm 1 TT Tam Bình; Ấp 4 xã Phú Lộc; Ấp 2 xã Hòa Lộc; Ấp Cây Điều, xã Phú Lộc; Ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

23/5/2022

7:00 - 17:00

Khóm 5, phường Thành Phước, TX Bình Minh

23/5/2022

8:30 - 12:30

Khóm 2, 3, 4 phường Cái Vồn, TX Bình Minh

25/5/2022

7:00 - 17:00

Khóm 5, phường Thành Phước, TX Bình Minh

25/5/2022

10:30 - 12:30

Phường Đông Thuận, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

24/5/2022

8:30 - 9:30

Ấp An Hòa, xã Trung Thành Tây; Ấp Nhì, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

24/5/2022

9:45 - 10:45

Ấp Nhì, xã Tân Quới Trung; Ấp An Hòa, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

24/5/2022

11:00 - 12:00

Ấp Nhứt, xã Quới An; Ấp Quang Trạch, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

25/5/2022

8:30 - 9:15

Ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ

25/5/2022

9:15 - 10:00

Ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ

25/5/2022

10:00 - 10:45

Ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ

25/5/2022

10:45 - 11:30

Ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ

25/5/2022

11:30 - 12:15

Ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ

25/5/2022

12:15 - 13:00

Ấp An Hưng, xã An Bình, huyện Long Hồ

  

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

25/5/2022

8:00 - 16:00

Ấp Phước Thượng, xã Bình Phước, huyện Mang Thít