Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

26/12/2021

7:00 - 17:00

Đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Lâu, phường 8; Đường Nguyễn Huệ, Phạm Hùng, Xóm Chài, phường 2; Đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

26/12/2021

7:00 - 17:00

Xã Phú Quới; xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. Một phần xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

26/12/2021

8:00 - 11:00

Xã Vĩnh Xuân; xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

26/12/2021

8:00 - 16:00

Xã Hựu Thành; xã Thuận Thới; một phần xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

24/12/2021

8:00 - 15:00

Ấp 2 xã Phú Lộc, huyện Tam Bình

25/12/2021

8:00 - 13:00

Ấp 6 xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình

26/12/2021

7:30 - 17:00

Ấp Phú Thọ, xã Tân Phú; Ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc; Xã Long Phú; Ngãi Tứ; Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

24/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thuận Thới, Thuận Thành, xã Thuận An, TX Bình Minh

25/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thuận Tân A, Thuận Tân B, xã Thuận An; Một phần khóm 5, phường Thành Phước, TX Bình Minh

26/12/2021

6:00 - 16:00

Phường Cái Vồn; Phường Thành Phước; Phường Đông Thuận; Ấp Đông Bình, Đông Lợi, Đông Hậu, xã Đông Bình; Ấp Thuận Tiến, Thuận Thới, Thuận Tân, xã Thuận An; Ấp Mỹ Khánh 1, Mỹ Khánh 2, Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa; Ấp Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh. Xã Thành Lợi; thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

26/12/2021

8:00 - 12:00

Ấp Bình Lương, xã Thanh Bình; Ấp Phước Lý Nhất, Phước Thạnh, Phước Bình, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

26/12/2021

13:00 - 17:00

Ấp Bình Thủy, Thanh Phong, xã Thanh Bình; Ấp Thái An, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

26/12/2021

8:00 - 13:30

Xã Đồng Phú; Bình Hòa Phước; một phần xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

25/12/2021

6:00 - 16:00

Xã Mỹ Phước; An Phước; Chánh An; huyện Mang Thít (từ chợ Cái Kè đến phà Chánh An)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

26/12/2021

7:00 - 17:00

Xã Tân Bình; Tân Thành; Thành Trung; Thành Lợi; Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh; TT Tân Quới, huyện Bình Tân. Ấp Thuận Phú, xã Thuận An, TX Bình Minh