Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

25/7/2022

8:00 - 11:30

Khóm Tân Vĩnh, phường Trường An, TP Vĩnh Long

25/7/2022

13:00 - 15:30

Đường Trần Phú từ cầu Lầu đến Sở xây dựng, phường 4, TP Vĩnh Long

26/7/2022

8:00 - 17:00

Phía tay phải đường Trần Đại Nghĩa từ cầu Hưng Đạo Vương đến cây xăng dầu số 23 Vĩnh Long, phường 4; Đường 14/9 từ chùa Siêu Lý đến cầu Cái Sơn, hẻm công Thần Miếu phường 5, phường 5, TP Vĩnh Long

27/7/2022

8:00 - 11:30

Ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

27/7/2022

13:00 - 15:30

Ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

27/7/2022

15:30 - 17:00

Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

26/7/2022

8:00 - 9:30

Ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

26/7/2022

9:40 - 11:00

Khu 5 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

26/7/2022

11:20 - 12:30

Khu 1 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

27/7/2022

8:00 - 9:10

Ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

27/7/2022

9:30 - 10:40

Ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

27/7/2022

11:00 - 12:30

Khu 2, 3 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

25/7/2022

8:00 - 12:00

Ấp Đông Hưng 1, Đông Hưng 2, xã Đông Thành, TX Bình Minh

25/7/2022

13:00 - 17:00

Ấp Thuận Thới, Thuận Thành, xã Thuận An, TX Bình Minh

26/7/2022

8:20 - 10:00

Khóm 4, phường Cái Vồn, TX Bình Minh

26/7/2022

10:00 - 11:40

Ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh

26/7/2022

13:30 - 14:30

Khóm 1, 5 phường Cái Vồn; ấp Thuận Thới, xã Thuận An, TX Bình Minh

26/7/2022

14:30 - 15:30

Khóm 2, phường Cái Vồn, TX Bình Minh

27/7/2022

8:00 - 12:00

Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

27/7/2022

13:00 - 17:00

Ấp Phú Bình, Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

26/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp 4, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

25/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phú An, Phú An 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

26/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phú Thuận 1, xã Đồng Phú; Ấp An Thuận, Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

27/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phú An, xã Phú Đức; Ấp Phú Thuận, Phú Thuận 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

26/7/2022

7:00 - 17:00

Ấp Nhì B, xã Chánh Hội; khóm 2 TT Cái Nhum, huyện Mang Thít