Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

26/11/2021

8:00 - 17:00

Xã Hoà Phú, huyện Long Hồ

27/11/2021

6:00 - 8:00

Đường Trần Phú, Lò Rèn, Lê Minh Hữu, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Thiệt, phường 4; Đường Mậu Thân, Nguyễn Văn Thiệt phường 3; Đường 2/9 phường 1; Đường 14/9, đường 8/3, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, TP Vĩnh Long

27/11/2021

6:00 - 17:00

Đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, TP Vĩnh Long

27/11/2021

8:00 - 12:00

Đường 8/3, phường 5, TP Vĩnh Long

28/11/2021

12:00 - 14:00

Đường Trần Phú, Nguyễn Văn Thiệt, Lò Rèn, Lê Minh Hữu, Trần Đại Nghĩa, phường 4; Đường Mậu Thân, Nguyễn Văn Thiệt, phường 3; Đường 2/9 phường 1; Đường 14/9, đường 8/3, Nguyễn Chí Thanh, phường 5, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

26/11/2021

8:00 - 9:00

Ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

26/11/2021

9:30 - 10:30

Ấp Tích Khánh, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

26/11/2021

11:00 - 12:00

Ấp Tích Khánh, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn

26/11/2021

13:30 - 14:30

Ấp Tích Qưới, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

26/11/2021

15:00 - 16:30

Ấp Tích Qưới, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

26/11/2021

8:30 - 12:00

Ấp 3 xã Phú Lộc, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

26/11/2021

13:30 - 15:30

Ấp Phú Hoà, Phú Thuận, Phú Bình, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

28/11/2021

7:00 - 16:00

Xã Đông Thạnh; Ấp Đông Hưng 1 xã Đông Thành; Xã Đông Bình; Phường Đông Thuận; Xã Thuận An, TX Bình Minh. Ấp Phú Thành, Phú Mỹ, xã Tân Phú, huyện Tam Bình. Ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân

28/11/2021

7:00 - 16:00

Khóm 1, 2, 3, 4, 5 phường Cái Vồn; Khóm 1, 2, 3, 4, 5 phường Thành Phước; Ấp Mỹ Khánh, Mỹ Hưng, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

28/11/2021

14:00 - 16:00

Ấp Đông Lợi, Đông Hậu, xã Đông Bình; Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thới, Mỹ Phước, KCN Bình Minh xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

26/11/2021

8:00 - 14:00

Ấp Hiếu Xuân, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

26/11/2021

10:00 - 11:00

Ấp Nhất, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

26/11/2021

15:00 - 16:00

Ấp Đại Hòa, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

26/11/2021

11:30 - 12:30

Khóm 3 thị trấn Long Hồ

27/11/2021

6:00 - 17:00

Xã An Bình, Đồng Phú, Bình Hòa Phước, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

27/11/2021

7:00 - 13:00

Ấp Phú An, Phú Hội, xã An Phước, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

26/11/2021

8:00 - 10:00

Khóm Thành Quới, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân