Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

26/11/2022

5:00 - 5:45

Phía tay trái đường Đinh Tiên Hoàng từ trạm 110 kV Vĩnh Long đến cảng Vĩnh Thái, một phần phường 8, phường 9; Một phần đường Phan Văn Đáng từ kho toàn quốc đến cầu Vàm, khóm 1, khóm 4, khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long

26/11/2022

5:00 - 17:45

Đường Nguyễn Huệ, phường 2 và một phần phường 8; Lô 3 đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long

26/11/2022

5:00 - 17:45

Phía tay trái đường Đinh Tiên Hoàng từ trạm 110 kV đến bến xe, đường Phan Văn Đáng từ kho toàn quốc đến cầu Vàm, khóm 1, khóm 4, khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long. Một phần đường Nguyễn Văn Lâu từ trường Nguyễn Thông đến khu vượt lũ phường 8, một phần khu vượt lũ phường 9, TP Vĩnh Long. Một phần ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

26/11/2022

17:00 - 17:45

Phía tay trái đường Đinh Tiên Hoàng từ trạm 110 kV Vĩnh Long đến cảng Vĩnh Thái, một phần phường 8, phường 9; Một phần đường Phan Văn Đáng từ kho toàn quốc đến cầu Vàm, khóm 1, khóm 4, khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long

27/11/2022

5:30 - 6:00

Một phần đường Lộ Bờ Gòn, Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

27/11/2022

5:30 - 17:00

Một phần phường 9; phường Trường An; phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

27/11/2022

17:00 - 17:30

Một phần đường Lộ Bờ Gòn, Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

    

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

26/11/2022

7:30 - 13:00

Xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

26/11/2022

7:30 - 16:30

Ấp Thanh Phong, Gò Nhum, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

27/11/2022

7:00 - 16:30

Xã An Phước (đoạn từ cầu Cái Kè đến cầu Thủy Thuận); xã An Phước; Chánh An (đoạn từ cầu Thủy Thuận đến bến phà Chánh An, xã Chánh An)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

26/11/2022

7:00 - 17:00

Ấp Thành Phú, Thành Trí, Thành Đức, Thành Nghĩa, xã Thành Lợi; khóm Thành Tâm, Thành Công, Thành Nhân, Tân Hạnh, Tân Đông, Tân Vinh, TT Tân Quới, huyện Bình Tân

27/11/2022

7:00 - 17:00

Ấp Thành Tân, Thành Tiến, xã Thành Lợi; khóm Thành Quới, Thành Khương, TT Tân Quới, huyện Bình Tân