Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

29/6/2022

8:00 - 17:00

Khóm Tân Quới Đông, Tân Quới Tây, phường Trường An, TP Vĩnh Long

29/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình. Một phần xã Phú Quới, Thạnh Quới, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

27/6/2022

8:30 - 9:30

Khách hàng thuộc Trạm lò bún Bé Bảy

27/6/2022

10:00 - 11:30

Khách hàng thuộc Trạm bánh xếp Trương Tài

27/6/2022

13:00 - 14:30

Khách hàng thuộc Trạm NMXX Phước Lợi

27/6/2022

15:00 - 16:30

Khách hàng thuộc Trạm NMXX Tô Văn Chính

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

27/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Thuận Nghĩa A, Thuận Nghĩa B, Thuận Tân B, xã Thuận An, TX Bình Minh

   

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

27/6/2022

8:00 - 12:00

Khóm 4, TT Cái Nhum, huyện Mang Thít; Ấp Thanh Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít; Ấp Tân Mỹ A, Mỹ Hạnh, xã Chánh An, huyện Mang Thít

27/6/2022

10:00 - 16:00

Ấp Phú Thọ B, Phú Thọ C, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít; Ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít; Ấp Phước Thượng, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

29/6/2022

7:30 - 16:30

Ấp Hòa Mỹ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít