Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

25/9/2022

5:30 - 17:00

KV nhà máy capsul, đường Phan Đình Phùng, phường 8, TP Vĩnh Long

25/9/2022

5:45 - 17:00

Đường Cao Thắng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trung Trực, Phạm Hồng Thái, Phó Cơ Điều, phường 8; Đường Phó Cơ Điều, Mậu Thân, phường 3, TP Vĩnh Long

26/9/2022

7:00 - 17:00

Khóm 1 phường 3; Hẻm Cầu Kinh Cụt, phường 3, TP Vĩnh Long

26/9/2022

8:00 - 9:00

Đường 8/3, phường 5, TP Vĩnh Long

26/9/2022

9:00 - 10:00

Ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

26/9/2022

10:00 - 11:20

Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

26/9/2022

13:00 - 14:00

Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

26/9/2022

14:00 - 15:00

Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

26/9/2022

15:00 - 16:00

Ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

26/9/2022

16:00 - 17:00

Ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

25/9/2022

7:00 - 17:00

Xã Hòa Thạnh; Hòa Hiệp; Hòa Lộc; Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

26/9/2022

8:30 - 17:00

Ấp Quang Huy, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

25/9/2022

7:00 - 17:00

Ấp 3, Hòa Thạnh, huyện Tam Bình. Một phần xã Tân Long; Tân Long Hội; huyện Mang Thít. Một phần xã Long An, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

26/9/2022

8:00 - 11:30

Trạm Công ty TNHH Thạch Võ