Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

29/12/2021

7:00 - 13:00

Ấp Hưng Quới, Long Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

29/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

28/12/2021

8:00 - 16:30

Điện lực Kế Sách: Xã Phong Nẫm; Ấp An Tấn, An Công, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Điện lực Trà Ôn: Trạm Kênh Đào 4, ấp Kênh Đào, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

28/12/2021

8:30 - 13:00

Ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

28/12/2021

9:00 - 13:00

Ấp Hồi Phước, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn

29/12/2021

8:30 - 16:00

Ấp Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn

30/12/2021

8:30 - 16:00

Ấp Tường Trí, Sa Co, Nhơn Trí, Nhơn Ngãi, xã Nhơn Bình; Ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

28/12/2021

8:00 - 17:00

Xã Hòa Thạnh; Hòa Hiệp; Hòa Lộc; Tường Lộc; Mỹ Thạnh Trung; huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

27/12/2021

8:00 - 12:00

Ấp Thái Bình, xã Thanh Bình; Ấp Hiệp Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

27/12/2021

13:00 - 17:00

Ấp Thanh Tân, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

28/12/2021

7:00 - 17:00

Xã Tân An Thạnh; Tân Hưng; Tân Lược; huyện Bình Tân

29/12/2021

7:30 - 17:00

Xã Tân Bình; Tân Thành; Thành Trung; Thành Lợi; TT Tân Quới, huyện Bình Tân

30/12/2021

7:30 - 17:00

Xã Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh; Thành Lợi; TT Tân Quới, huyện Bình Tân; Ấp Tân Thuận, Tân Hòa, Tân Lợi, TT Tân Quới, huyện Bình Tân; Ấp Thuận Phú, xã Thuận An, TX Bình Minh