Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

30/9/2021

7:00 - 16:30

Ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

30/9/2021

8:00 - 10:00

KNO Trường Giang, ấp Tân Hưng, Tân Hạnh, huyện Long Hồ

30/9/2021

8:30 - 16:30

Trường MN Tuổi Xanh 2, khóm Mỹ Thuận, phường Tân Hội; CK Trung Thành, khóm Mỹ Thuận, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

30/9/2021

8:30 - 16:30

Khóm Mỹ Thuận, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

30/9/2021

10:10 - 11:30

Ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

30/9/2021

13:00 - 14:20

KNO khóm 3 phường 8, TP Vĩnh Long

30/9/2021

14:30 - 16:00

Khóm 3 phường 3, TP Vĩnh Long

30/9/2021

16:10 - 17:00

Đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, TP Vĩnh Long

1/10/2021

7:00 - 16:30

Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

1/10/2021

8:00 - 11:00

Hẻm Vườn Ổi, phường 3, TP Vĩnh Long

1/10/2021

8:00 - 11:30

CS Cá Cơm Minh Đức, đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long

1/10/2021

13:00 - 15:00

Bê tông Trường Thịnh, Tân Quới Hưng, Trường An, TP Vĩnh Long

1/10/2021

15:20 - 17:00

Khóm Tân Phú, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

2/10/2021

7:20 - 13:00

Đường Nguyễn Huệ, Võ Văn Kiệt, phường 2, TP Vĩnh Long

2/10/2021

7:30 - 13:00

Đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Lâu, phường 8; Đường Nguyễn Huệ, Võ Văn Kiệt, phường 2; Đường Phạm Hùng, phường 2, phường 9, TP Vĩnh Long

3/10/2021

7:30 - 16:30

Đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long. Ấp Phước Yên B, Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

28/9/2021

8:30 - 16:00

Ấp Hiếu Ân, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm

30/9/2021

8:30 - 16:00

Ấp Đìa Gừa, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn

1/10/2021

11:00 - 14:00

Ấp Mỹ Phó, Mỹ Hưng, xã Thiện Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

1/10/2021

8:00 - 16:00

Ấp 6B, xã Long Phú, huyện Tam Bình

1/10/2021

11:00 - 14:00

Ấp Đông Phú, Đông Hậu, An Thới, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

28/9/2021

8:30 - 10:00

Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

28/9/2021

10:00 - 11:30

Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thới, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

28/9/2021

11:30 - 12:30

Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thới, Mỹ Phước, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

1/10/2021

7:30 - 17:00

Ấp Nhì, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

1/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

1/10/2021

9:15 - 16:00

Ấp Đập Thủ, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

1/10/2021

10:30 - 11:30

Ấp Hiếu Xuân, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

1/10/2021

12:30 - 13:30

Ấp Hiếu Hạnh, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

1/10/2021

7:00 - 17:00

Khóm 1 thị trấn Long Hồ; một phần ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

28/9/2021

7:00 - 16:00

Đường dây hạ thế trạm Phước Thới A3 trụ 473CC/144/11 - tuyến 473 Cổ Chiên. Ấp Phước Thới A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít

28/9/2021

8:00 - 12:00

Ấp Cái Kè, Mỹ Phú, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

28/9/2021

10:00 - 14:00

Ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

29/9/2021

8:00 - 15:00

Xã Tân Hưng, xã Tân Lược, huyện Bình Tân