Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

1/8/2022

8:00 - 9:20

Đường Nguyễn Văn Lâu, phường 8, TP Vĩnh Long

1/8/2022

9:20 - 10:20

Đường Nguyễn Văn Lâu, phường 8, TP Vĩnh Long

1/8/2022

10:20 - 11:30

Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

1/8/2022

13:00 - 15:00

Ấp Phước Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

1/8/2022

15:00 - 17:00

Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

2/8/2022

8:00 - 11:30

Khóm Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

2/8/2022

13:00 - 15:00

Khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

2/8/2022

15:00 - 17:00

Khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

3/8/2022

8:00 - 10:00

KV chợ Phước Yên, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

3/8/2022

10:00 - 12:00

Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

3/8/2022

14:00 - 15:30

Ấp Hòa Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

3/8/2022

15:30 - 17:00

Ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

3/8/2022

8:00 - 12:00

Ấp Tích Phước, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

3/8/2022

9:00 - 10:30

Ấp Tích Phước, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

3/8/2022

13:30 - 17:00

Ấp Kênh 3, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

2/8/2022

8:00 - 15:00

Ấp Nhất, Đông Hậu, Đông Phú, An Phong, An Thới, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

1/8/2022

8:00 - 9:00

Ấp Đông Lợi, Đông Hậu, Phù Ly 1, xã Đông Bình; ấp Đông Thạnh B, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh

1/8/2022

8:00 - 9:30

Ấp Thuận Nghĩa B, Thuận Tiến C, Thuận Phú C, xã Thuận An, TX Bình Minh

1/8/2022

9:00 - 10:00

Ấp Đông Hậu, Phù Ly, Phù Ly 1, xã Đông Bình, TX Bình Minh

1/8/2022

9:30 - 10:30

Ấp Thuận Nghĩa B, Thuận Phú B, Thuận Phú C, xã Thuận An, TX Bình Minh

1/8/2022

10:00 - 11:00

Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận; Ấp Đông Lợi, Đông Hậu, Phù Ly, xã Đông Bình, TX Bình Minh

1/8/2022

10:30 - 11:30

Ấp Thuận Tân B, Thuận Nghĩa A, Thuận Phú B, Thuận Phú C, xã Thuận An, TX Bình Minh

1/8/2022

11:00 - 12:00

Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận; Ấp Đông Thạnh A, Đông Thạnh B, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh

2/8/2022

7:30 - 16:30

Khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

2/8/2022

8:20 - 10:00

Ấp Thuận Tân B, xã Thuận An, TX Bình Minh

2/8/2022

10:00 - 11:30

Ấp Thuận Tân A, Thuận Tân B, xã Thuận An, TX Bình Minh

2/8/2022

13:00 - 17:00

Ấp Mỹ Phước 1, Mỹ An, xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh

3/8/2022

8:00 - 16:00

Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận; ấp Phù Ly 1, Đông Hậu, xã Đông Bình, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

1/8/2022

7:30 - 10:30

Ấp Hiếu Hậu, Hiếu Tín, Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm

1/8/2022

11:30 - 14:00

Trạm Cty May Giant; trạm XX Trung Hoa

1/8/2022

11:30 - 14:00

Ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành; Ấp Hiếu Hậu, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm

1/8/2022

14:30 - 17:00

Ấp Hiếu Minh A, xã Hiếu Nhơn; Ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

2/8/2022

8:30 - 10:00

Ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ

2/8/2022

9:00 - 17:00

Ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ