Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

29/8/2022

8:00 - 10:00

Lô 2 đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long

29/8/2022

10:00 - 11:30

Đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, TP Vĩnh Long

29/8/2022

13:00 - 15:00

Khóm Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

29/8/2022

15:00 - 17:00

Khóm Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

31/8/2022

8:00 - 11:30

Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

31/8/2022

13:00 - 17:00

Đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

29/8/2022

8:00 - 9:30

Ấp Thành Nghĩa, xã Thành Lợi; Khóm Thành Tâm, TT Tân Quới, huyện Bình Tân

29/8/2022

10:00 - 12:00

Ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân