Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

5/9/2021

8:00 - 11:30

Lô A1, khu C, khu CNHP, ấp Phú Long, xã Hòa Hòa, huyện Long Hồ

5/9/2021

8:00 - 17:00

Khu làm việc của NM Bia Sài Gòn, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

5/9/2021

8:00 - 17:00

Khu làm việc của XSKT Vĩnh Long, đường Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Vĩnh Long

5/9/2021

8:00 - 17:00

Khu làm việc của Cty Thiết Lập 1, ấp Phú Long, xã Hòa Hòa, huyện Long Hồ

5/9/2021

8:00 - 17:00

Khu làm việc của Lau gạo Phượng Phước Thành, ấp Phước Bình, xã Hòa Hòa, huyện Long Hồ

5/9/2021

8:00 - 17:00

Khu làm việc của Cty DeHues khu CNHP, ấp Phú Long, xã Hòa Hòa, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

30/8/2021

8:00 - 9:00

Khóm 2, khóm 4 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

30/8/2021

9:00 - 10:10

Khóm 2, khóm 3 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

30/8/2021

10:10 - 11:30

Ấp Thuận Thới, Thuận Tân A, xã Thuận An; Khóm 5 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

31/8/2021

8:00 - 12:00

Ấp Hòa Nghĩa, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

31/8/2021

9:30 - 10:30

Ấp Hòa Thuận, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

31/8/2021

13:00 - 17:00

Ấp Quới Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm

31/8/2021

14:30 - 15:30

Ấp 7 xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm

  

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

30/8/2021

9:00 - 14:00

Ấp Tân An, xã Chánh An, huyện Mang Thít