Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

8/1/2023

4:45 - 5:45

Phía tay trái đường Đinh Tiên Hoàng từ trạm 110 kV Vĩnh Long đến cảng Vĩnh Thái, một phần phường 8, phường 9, TP Vĩnh Long

8/1/2023

4:45 - 17:00

Phía tay trái đường Đinh Tiên Hoàng từ trạm 110 kV đến bến xe, đường Phan Văn Đáng từ kho toàn quốc đến cầu Vàm, khóm 1, khóm 4, khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long; Một phần đường Nguyễn Văn Lâu từ Trường Nguyễn Thông đến khu vượt lũ phường 8, một phần khu vượt lũ phường 9, TP Vĩnh Long. Một phần ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

8/1/2023

5:45 - 15:30

Phía tay trái đường Đinh Tiên Hoàng từ trạm 110 kV đến bến xe, đường Phan Văn Đáng từ kho toàn quốc đến cầu Vàm, khóm 1, khóm 4, khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long; Một phần đường Nguyễn Văn Lâu từ Trường Nguyễn Thông đến khu vượt lũ phường 8, một phần khu vượt lũ phường 9, TP Vĩnh Long. Một phần ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Một phần đường Phó Cơ Điều từ ngã 3 Chiều Tím đến Hậu cần Công an, phường 3, TP Vĩnh Long; Đường Đinh Tiên Hoàng, phường 2, phường 8, TP Vĩnh Long; Khu vực khóm 3 phường 9, TP Vĩnh Long

8/1/2023

5:45 - 15:30

Khu vực làm việc của Cty TNHH MTV SX TM Hoàng Sơn, khóm 3 phường 9; Khu vực làm việc của CK Tấn Thành, khóm 3 phường 9; Khu vực làm việc của DNTN Huỳnh Đạt, khóm 3 phường 9; Khu vực DNTN Khánh Vy, khóm 3 phường 9, TP Vĩnh Long

8/1/2023

7:30 - 17:00

Ấp Hoà Thạnh, xã Thanh Quới, huyện Long Hồ; Một phần xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

8/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

8/1/2023

16:00 - 17:00

Phía tay trái đường Đinh Tiên Hoàng từ trạm 110 kV Vĩnh Long đến cảng Vĩnh Thái, một phần phường 8, phường 9, TP Vĩnh Long

8/1/2023

16:30 - 18:00

Đường Phan Văn Đáng từ cầu Tân Hữu Mới đến chợ phường 9, phía tay phải đường Phạm Hùng đến cầu Bình Lữ, phường 9, TP Vĩnh Long

9/1/2023

8:00 - 17:00

Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long; KV Trường TH Nguyễn Đình Chiểu, khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long; Khóm Mỹ Phú, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

10/1/2023

13:00 - 17:00

Đường Mậu Thân từ ngã 3 Chiều Tím đến KS Tài Nguyên, phường 3, TP Vĩnh Long

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

9/1/2023

8:00 - 9:10

Ấp Đông Hậu, Phù Ly 1, xã Đông Bình; Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

9/1/2023

9:30 - 10:30

Khóm Đông Thuận, Đông Bình A, phường Đông Thuận, TX Bình Minh

9/1/2023

10:30 - 11:30

Ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh

9/1/2023

13:30 - 14:30

Ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

9/1/2023

14:30 - 15:30

Khóm 1, 2 phường Cái Vồn, TX Bình Minh

10/1/2023

13:30 - 14:30

Ấp Thuận Nghĩa A, Thuận Nghĩa B, xã Thuận An, TX Bình Minh

10/1/2023

14:30 - 16:30

Ấp Phú An, Phú Hoà, xã Phú Thịnh; ấp Phú Trường, Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

9/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bình Lương, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

10/1/2023

9:00 - 12:00

Ấp An Thới, xã An Bình, huyện Long Hồ

10/1/2023

12:00 - 15:00

Ấp Phú Hòa 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

9/1/2023

8:00 - 16:30

Ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An; ấp Phước Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít

10/1/2023

8:00 - 16:30

Ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

10/1/2023

7:30 - 17:00

Khóm Thành Trí, TT Tân Quới, huyện Bình Tân