Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

6/10/2021

8:00 - 8:50

Ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

6/10/2021

8:00 - 12:00

Khóm Tân Phú, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

6/10/2021

8:00 - 17:00

Khóm Tân Phú, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

6/10/2021

9:00 - 9:50

Ấp Long Bình, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

6/10/2021

10:30 - 11:20

Ấp Long Bình, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

6/10/2021

13:00 - 14:10

Khu dịch vụ Hòa Phú, ấp Phú Long, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

6/10/2021

14:20 - 15:30

Khu dịch vụ Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

6/10/2021

15:40 - 17:00

Khu dịch vụ Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

7/10/2021

8:00 - 12:00

Khóm Tân Hưng, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

8/10/2021

7:00 - 16:30

Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ. Ấp Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

9/10/2021

7:00 - 17:00

Phía tay phải từ cầu Đường Chừa đến đến TTBT Xã hội, một phần xã Tân Hạnh, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ. Từ vòng xoay Tân Hạnh đến vòng xoay Trường An, phường 9, TP Vĩnh Long. Một phần xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, phường Trường An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

5/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tường Thịnh, xã Thới Hoà, huyện Trà Ôn

6/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tường Tín, xã Thới Hoà, huyện Trà Ôn

7/10/2021

8:30 - 15:30

Khu 5, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

7/10/2021

10:30 - 13:00

Khu 5, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

8/10/2021

8:00 - 12:00

Trạm Vĩnh Xuân 2: Ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

4/10/2021

8:00 - 16:00

Ấp 6B xã Long Phú, huyện Tam Bình

5/10/2021

8:00 - 16:00

Ấp 6B xã Long Phú, huyện Tam Bình

6/10/2021

8:00 - 16:00

Ấp 6B xã Long Phú, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

8/10/2021

8:00 - 11:30

Ấp Thuận Thành, Thuận Thành A, Thuận Thới, Thuận Phú A, xã Thuận An, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

6/10/2021

7:30 - 17:00

Ấp Xuân Lộc, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

6/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

6/10/2021

9:00 - 16:00

Ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

6/10/2021

10:15 - 11:15

Ấp Phước Thọ, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

6/10/2021

11:30 - 12:30

Ấp Phước Thọ, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

7/10/2021

7:30 - 17:00

Ấp Xuân Lộc, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

7/10/2021

8:00 - 12:00

Ấp Tân Huy, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

7/10/2021

9:30 - 10:30

Ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

7/10/2021

13:00 - 17:00

Ấp Quang Hiệp, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

7/10/2021

14:30 - 15:30

Ấp Quang Hiệp, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

8/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Thông Lưu, Bình Thủy, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

8/10/2021

8:30 - 15:00

Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

8/10/2021

10:00 - 12:00

Ấp Trường Hội, ấp 4 xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

4/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ

6/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ

7/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hanh A, Phước Hanh B, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

9/10/2021

6:45 - 7:00

Một phần xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

9/10/2021

17:00 - 17:15

Một phần xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

8/10/2021

7:00 - 16:00

Ấp Thanh Thủy, Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít

9/10/2021

7:00 - 16:00

Ấp Phước Thới A, Phước Thới B, Phước Thới C, xã Bình Phước, huyện Mang Thít