Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

9/8/2022

8:00 - 11:30

Ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

9/8/2022

13:00 - 14:00

Khóm Tân Vĩnh Phú, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

9/8/2022

14:00 - 15:30

Khóm Tân Vĩnh Phú, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

9/8/2022

15:30 - 17:00

Một phần đường Hoàng Hoa Thám, khóm 5 phường 2, TP Vĩnh Long

10/8/2022

8:00 - 11:30

Khu dạy nghề Quân khu 9, phường 9, TP Vĩnh Long

10/8/2022

13:00 - 15:00

Ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

10/8/2022

15:00 - 17:00

Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn        

9/8/2022

8:30 - 17:00

Ấp Thôn Rôn, Ngãi Lộ B, Bầy Dầy, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

9/8/2022

13:00 - 14:30

Ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn

10/8/2022

8:00 - 9:30

Khu 4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

10/8/2022

10:10 - 11:30

Khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

8/8/2022

8:00 - 10:00

Ấp Đông Hưng 1, Đông Hưng 2, xã Đông Thành, TX Bình Minh

9/8/2022

8:20 - 10:00

Ấp Thuận Phú A, Thuận Phú B, Thuận Phú C, xã Thuận An, TX Bình Minh

9/8/2022

10:00 - 11:30

Ấp Thuận Phú A, xã Thuận An, TX Bình Minh

9/8/2022

13:30 - 14:30

Ấp Thạnh Lý, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh

9/8/2022

14:30 - 15:30

Ấp Đông Thạnh B, Thạnh An, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh

10/8/2022

8:00 - 9:50

Ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh

10/8/2022

10:00 - 11:30

Ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh

10/8/2022

13:30 - 16:30

Ấp Phú Hưng, Phú Hữu Tây, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

8/8/2022

7:30 - 11:30

Ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

8/8/2022

13:00 - 17:00

Ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm

9/8/2022

7:30 - 11:30

Ấp An Điền 2, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

9/8/2022

8:30 - 9:30

Ấp Quới Hiệp, xã Trung Thành Tây; Ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

9/8/2022

9:45 - 10:45

Ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

9/8/2022

10:00 - 12:00

Ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

9/8/2022

11:00 - 12:00

Ấp An Thành Tây, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

9/8/2022

13:00 - 17:00

Ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

10/8/2022

7:30 - 11:30

Ấp Rạch Chim, xã Trung Chánh; Ấp Quang Hòa, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

10/8/2022

13:00 - 17:00

Ấp Trung Hòa, An Phước, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

8/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

8/8/2022

8:00 - 13:00

Ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung, huyện Bình Tân

9/8/2022

8:00 - 9:00

Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân

9/8/2022

8:15 - 9:00

Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân

9/8/2022

9:15 - 10:00

Ấp Mỹ Tú, Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân

9/8/2022

10:15 - 11:00

Ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân

9/8/2022

10:15 - 11:00

Ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

9/8/2022

11:15 - 12:00

Ấp Hòa Thuận, Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

10/8/2022

8:00 - 13:00

Ấp Tân Vinh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân