Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

10/5/2022

7:30 - 17:00

Khóm Tân Quới Đông, Tân Quới Hưng, phường Trường An, TP Vĩnh Long

10/5/2022

8:00 - 11:30

Đường 14/9 từ café Nguyễn đến đầu đường KDC Cổ Chiên, phường 5, TP Vĩnh Long

10/5/2022

13:00 - 17:00

Đường 14/9 từ XN dược đến cầu Cái Sơn Bé, phường 5, TP Vĩnh Long

11/5/2022

8:00 - 11:30

Khu làm việc của Tân Hiệp Phát 2, ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

11/5/2022

13:00 - 17:00

Khu làm việc của trạm trộn bê tông Cty Tuấn Hiền, đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

11/5/2022

15:00 - 17:00

Khu làm việc của XNK Cái Cam, Chế biến Cái Cam, khóm Tân Quới Hưng, phường Trường An, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

10/5/2022

8:30 - 15:00

Ấp Vĩnh Hội, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

11/5/2022

8:00 - 9:00

Ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

11/5/2022

9:30 - 10:30

Ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

11/5/2022

11:00 - 12:00

Ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

11/5/2022

12:30 - 13:30

Ấp Tầm Vu, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

10/5/2022

8:00 - 11:30

Khóm 3, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

10/5/2022

7:30 - 16:30

Ấp Thuận Tiến A, B, C, xã Thuận An, TX Bình Minh

11/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Bình, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

11/5/2022

8:30 - 9:30

Ấp Phú Thuận, Phú Hoà, Phú Bình, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

11/5/2022

9:30 - 10:30

Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh huyện Tam Bình

11/5/2022

9:30 - 11:00

Ấp Phú Hưng, Phú Hữu Tây, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

11/5/2022

10:30 - 11:30

Ấp Phú Bình, Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

10/5/2022

8:30 - 9:30

Ấp Rạch Nưng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

10/5/2022

9:45 - 10:45

Ấp Rạch Chim, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm

10/5/2022

11:00 - 12:00

Ấp Mướp Sát, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

10/5/2022

13:00 - 14:00

Ấp 6, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

11/5/2022

8:30 - 10:00

Ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ

11/5/2022

10:00 - 11:30

Ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ

11/5/2022

11:30 - 13:00

Ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ

11/5/2022

13:00 - 14:30

Ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

11/5/2022

8:00 - 16:00

Ấp Thân Bình, Đồng Bé, xã Tân Long, huyện Mang Thít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

10/5/2022

9:00 - 17:00

Ấp Thành Lễ, Thành Hòa, xã Thành Trung, huyện Bình Tân

11/5/2022

9:00 - 12:00

Khóm Thành Tâm, TT Tân Quới, huyện Bình Tân; Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận; Ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân. Ấp Thuận Phú, xã Thuận An, TX Bình Minh